Temat: Rodzina razem się trzyma.

Termin realizacji: 09 - 13.05.2022

- Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych,
- Rozwijanie percepcji słuchowej,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych i ruchowych,
- Rozwijanie słuchu fonematycznego,
- Czytanie globalne wyrazu "hak",
- Rozwijanie umiejętności sprawnego liczenia,
- Rozwijanie sprawności motoryki małej,
- Rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości,
- Rozwijanie umiejętności przewidywania następstw wydarzeń,
- Rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków,
- Poznawanie świata różnymi zmysławmi,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.