foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zimowe mistrzostwa sportowe.

Termin realizacji: 27 – 31.01.2020

  1. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych a także kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
  2. Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
  3. Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą oraz postrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
  4. Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
  5. Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
  6. Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
  7. Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych oraz posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.