foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jestem bezpieczny (ODWAGA).

Termin realizacji: 14 – 18.09.2020

 1. Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości oraz kształtowanie pojęcia „odwaga”;
 2. Rozwijanie komunikatywnej funkcji języka a także wzmocnienie poczucia własnej wartości;
 3. Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak);
 4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej u dzieci;
 5. Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań;
 6. Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych a także wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów;
 7. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw;
 8. Poznanie roli tempa w utworze muzycznym a także rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej;
 9. Kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej;
 10. Rozwijanie sprawności fizycznej;
 11. Uwrażliwianie na bogactwo i piękno świata muzyki;
 12. Wzbogacenie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego;
 13. Poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły, rozwijanie wyobraźni a także motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.