foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Płynie czas (SZACUNEK).

Termin realizacji: 11 – 15.01.2021

 • Poznanie na podstawie wiersza, czym jest szacunek;
 • Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych a także nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności;
 • Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień-noc);
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej oraz rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego;
 • Poszerzanie wiadomości na temat zjawisk występujących rytmicznie w przyrodzie (dzień i noc);
 • Budowanie wiadomości na temat nocy a także dostrzeganie rytmu dzień-noc;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia;
 • Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od wieku;
 • Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności;
 • Usystematyzowanie wiedzy związanej z porami roku
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych oraz wykonywanie prac plastycznych zgodnie z tematyką.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.