foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wiosna tuż-tuż.

Termin realizacji: 21 - 25.03.2022

- Kształtowanie wartości jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Poznanie zawodu rolnika,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania, ćwiczenia przeciw płaskostopiu,
- Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich,
- Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych,
- Rozwijanie słuchu fonemowego (w tym rozwijanie percepcji słuchowej),
- Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych,
- Poznanie pracy i obowiązków rolnika, określanie i nazywanie cech, jakimi jest obdarzony każdy rolnik,
- Nazywanie zwierząt gospodarskich, czytanie globalne wyrazów,
- Przeliczanie elementów częściowo niewidocznych,
- Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
- Klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby,
- Kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8,
- Rozwijanie małej motoryki,
- Przewidywanie następstw wydarzeń - rozwój wzrostu ziemniaka,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-rytmicznych,
- Poznanie obowiązków rolnika i jego rytmu dnia,
- Dopasowywanie produktów do źródeł ich pochodzenia,
- Wyrażanie radości z możliwości zaprezentowania swojej wiedzy,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Nadchodzi wiosna.

Termin realizacji: 14 - 18.03.2022

- Kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania, ćwiczenia przeciw płaskostopiu,
- Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich,
- Operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne,
Rozwijanie słuchu fonemowego,
- Wyrażanie radości z wykonywania prac plastycznych,
- Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
- Rozwijanie sprawności manualnej,
- Wyrażanie radości z obcowania z muzyką, utrwalenie pojęć: cicho - głośno,
- Rozwijanie percepcji słuchowej,
- Budowanie wypowiedzi - praca z wierszem,
- Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych - rozwijanie logicznego myślenia
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Tajemnice świata.

Termin realizacji: 07 - 11.03.2022

- Kształtowanie wartości jaką jest dążenie do wiedzy,
- Poznawanie najważniejszych dla ludzi wynalazków,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Zachęcanie do zdobywania wiedzy,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż,
- Utrwalanie nazw środków lokomocji,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie słuchu fonemowego,
- Ćwiczenie sprawności manualnej,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych,
- Kształtowanie kompetencji cyfrowych,
- Nabywanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7, rozwijanie umiejętności porównywania wielkości,
- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wysokości melodii,
- Utrwalenie znajomości numerów alarmowych,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Mali odkrywcy.

Termin realizacji: 28.02 - 04.03.2022

- Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych,
- Operowanie pojęciami: kosmos, planety, Słońce,
- Poznawanie świata różnymi zmysłami,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż,
- Rozwijanie słuchu fonemowego,
- Czytanie globalne wyrazu parasol,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej,
- Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych,
- Operowanie pojęciami związanymi z kosmosem,
- Operowanie pojęciami: astronom, luneta, teleskop,
- Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych,
- Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7,
- Ćwiczenie orientacji przestrzennej,
- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
- Rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia,
- Rozwiązywanie zagadek słownych,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Nasze podróże.

Termin realizacji: 21 - 25.02.2022

- Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się,
- Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Nabywanie umiejętności zakładania hodowli kwiatowych, poznanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych,
- Rozwijanie słownika czynnego i rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie słuchu fonemowego, kształtowanie umiejętności słuchania,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych,
- Ćwiczenia w przeliczaniu, odwzorowywanie liczby elementów za pomocą symboli,
- Ćwiczenia percepcji wzrokowej,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
- Nabywanie umiejętności rozróżniania warunków pogodowych - wilgotności,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Wielka wyprawa.

Termin realizacji: 14 - 18.02.2022

- Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7,
- Poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich,
- Czytanie globalne wyrazu rower, ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych,
- Poszerzanie słownika czynnego,
- Ćwiczenie orientacji na kartce,
- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
- Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
- Przewidywanie następstw wydarzeń,

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.