foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wesołych Świąt.

Termin realizacji: 20-23.12.2021  27-30.12.2021

- Poznawanie utworów o wartościach wychowawczych,
- Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i parach,
- Nabywanie doświadczeń w organizowaniu teatrzyku, przedstawienia,
- Rozwijanie umiejętności zachowania powagi w różnych sytuacjach, w tym humorystycznych,
- Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi,
- Budowanie nastroju do tworzenia samodzielnych tekstów,
- Poznawanie i poszerzanie wiedzy z zakresu astronomii,
- Dowiadywanie się o odkryciach i wyprawach badawczych w kosmos,
- Doskonalenie umiejętności mierzenia przedmiotów różnymi miarami,
- Rozwijanie wiary w siebie i we własne możliwości,
- Rozpoznawanie głosów instrumentów,
- Dostrzeganie sposobu i możliwości wpływu muzyki na nastrój,
- Rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci,
- Rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu kukiełek oraz przy tworzeniu samodzielnych opowiadań,
- Nabywanie doświadczenia w posługiwaniu się kukiełkami,
- Podkreślanie roli muzyki w przedstawieniach,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Świąteczne przygotowania.

Termin realizacji: 13 – 17.12.2021

- Poznawanie form komunikacji międzyludzkiej dawniej i dziś,
- Przyzwyczajanie do współdziałania w zespole i grupie,
- Budzenie zaufania do drugiej osoby,
- Poznawanie synonimów wyrazu "prezenty",
- Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
- Czytanie globalne wyrazu "prezenty",
- Rozwijanie sprawności manualnej, w tym motoryki małej, w trakcie składania papieru,
- Poznawanie elementów świątecznych dekoracji i sposobów ich wykonywania,
- Rozwijanie umiejętności mierzenia z wykorzystaniem różnych miarek,
- Przypomnienie wiedzy o gatunkach drzew iglastych,
- Poznawanie tradycji świątecznych poprzez zorganizowanie kącika tematycznego,
- Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek,
- Doskonalenie motoryki małej,
- Poznawanie nowych smaków oraz elementów zwyczajów i tradycji świątecznych,
- Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania poleceń Nauczyciela,
- Budzenie zainteresowań chemia poprzez obserwowanie reakcji chemicznych,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Coraz zimniej.

Termin realizacji: 06 – 10.12.2021

- Poznawanie różnych materiałów, z których wykonuje się ubrania,
- Określanie cech materiałów,
- Rozumienie konieczności ciepłego ubierania się,
- Budzenie zainteresowań w zakresie troski o zdrowie swoje i innych,
- Poznawanie źródeł ciepła, rozumienie konieczności ogrzewania mieszkań,
- Doskonalenie umiejętności analizy słuchowej wyrazów - tworzenie liczby mnogiej poprzez dodanie głoski "y",
- Czytanie globalne wyrazu "wagony"
- Poznawanie liczby 5,
- Doskonalenie umiejętności mierzenia stopą, dłonią,
- Rozwijanie umiejętności ustalania stałości długości,
- Poznawanie źródeł energii elektrycznej,
- Wprowadzanie do zachowań proekologicznych - zbiórka zużytych baterii,
- Poznanie słów i melodii piosenki, 
- Doskonalenie słuchu muzycznego poprzez akcentowanie metrum,
- Rozwijanie umiejętności czytania znaczków - symboli prania, prasowania, suszenia,
- Poznawanie różnych technik plastycznych, 
- Wyjaśnienie procesu zanieczyszczania powietrza,
- Podawanie przyczyn i skutków globalnego ocieplenia klimatu,
- Tworzenie prac zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Nadchodzi zima.

Termin realizacji: 29.11 – 03.12.2021

- Poznanie troskliwości jako wartości,
- Przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i potrzebach zwierząt w związku ze zmianami w przyrodzie na zimę,
- Budzenie zaufania i poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby,
- Określanie cech jesiennej szarugi,
- Doskonalenie analizy słuchowej wyrazów,
- Czytanie globalne wyrazu "kot",
- Rozwijanie zainteresowań na temat świata fauny,
- Rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem oraz rozpoznawanie liczby 4,
- Poznawanie pracy wolontariuszy,
- Przybliżenie sytuacji i potrzeb zwierząt w związku z nadejściem zimy,
- Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez zaznaczanie pierwszej miary taktu mówieniem "raz",
- Rozpoznawanie zmysłami różnego rodzaju ziaren, nasion, owoców,
- Budzenie chęci pomagania zwierzętom w trudnym dla nich czasie,
- Przypomnienie wiadomości o różnych częściach garderoby w zależności od pory roku,
- Doskonalenie małej motoryki,
- Poznawanie zastosowania wybranych części garderoby (kamizelka) w zakresie bezpieczeństwa człowieka,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia. 

Temat: Ulubione zajęcia.

Termin realizacji: 22 – 26.11.2021

- Poznawanie zainteresowań koleżanek i kolegów oraz znanych osób (Julian Tuwim),
- Gromadzenie doświadczeń w trakcie wchodzenia w różne role, pokonywanie nieśmiałości,
- Poznawanie i pogłębianie wiadomości o pszczołach,
- Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej wyrazów oraz czytanie globalne wyrazu "ul",
- Rozwijanie kompetencji językowych,
- Rozwijanie umiejętności ustawiania obiektów po kolei i ich numerowania,
- Przybliżenie aspektu porządkowego liczby,
- Poznawanie odnawialnych źródeł energii - wykorzystanie wiatru,
- Poznanie słów, melodii oraz budowy piosenki,
- Rozwijanie umiejętności poczucia rytmu i przestrzeni do zabawy,
- Budzenie zainteresowań różnymi dziedzinami i dyscyplinami sportowymi,
- Poznanie właściwości powietrza,
- Rozwijanie motoryki małej w trakcie modelowania balonów,
- Zwracanie uwagi na zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i narzędzi, w tym zabaw z płomieniem,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia,
- Uświadomienie jaki wpływ ma dym tytoniowy na organizm człowieka, zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów ( dodatkowy program związany z Światowym Dniem bez papierosa)

Temat: Moje hobby.

Termin realizacji: 15 – 19.11.2021

- Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu,
- Rozwijanie upodobań i pomysłowości,
- Rozbudzanie ciekawości światem,
- Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej,
- Czytanie globalne wyrazu "ekran",
- Przypomnienie zasad obowiązujących w kinie, teatrze,
- Poznawanie różnych kolekcji,
- Rozwijanie myślenia operacyjnego,
- Rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, pomysłowości i wyobraźni,
- Poznanie piosenki i jej budowy,
- Kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych,
- Rozwijanie umiejętności motorycznych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych oraz badawczych,
- Badanie sposobu wykorzystania gęstości substancji w celu znalezienia jej w osadach,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.