foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: W przedszkolu.

Termin realizacji: 06 – 10.09.2021

- Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez czytanie globalne wyrazów
- Poznanie słów i melodii piosenki "Planeta dzieci"
- Wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się i używania słów - Proszę, Przepraszam, Dziękuję
- Poznawanie portretu jako dziedziny sztuki
- Rozwijanie ekspresji plastycznej 
- Poznanie zasad prostego aparatu fotograficznego
- Rozróżnianie elementów postaci i przedstawianie jej różnymi technikami plastycznymi
- Poznawanie schematu własnego ciała
- Wyróżnianie i nazywanie części ciała
- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
-Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności fizycznej 
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: W przedszkolu.

Termin realizacji: 01 – 03.09.2021

- Budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy
- Poznawanie sposobów pomocy nowym kolegom i koleżankom
- Rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich 
- Rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje 
- Budzenie postaw zainteresowania drugą osobą
- Poznanie sposobów spędzania wakacji przez koleżanki i kolegów
- Rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy
- Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów
- Czytanie globalne wyrazów - Polska, Europa
- Poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie
- Określanie miejsca położenia obiektów wobec siebie i innych
- Stosowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni
- Rozwijanie umiejętności  dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.