foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Baśnie, bajki, legendy.

Termin realizacji: 02 - 06.05.2022

- Kształtowanie szacunku do książek,
- Poznanie pojęcia morał, rozwijanie słownika czynnego,
Poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia, 
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, ćwiczenia przeciwko płaskostopiu,
- Rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości,
- Poznanie roli książki w życiu codziennym,
- Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej, czytanie globalne wyrazu łapa, 
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych,
- Poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym,
- Rozwijanie małej motoryki,
- Rozwijanie pamięci muzycznej,
- Przewidywanie następstw wydarzeń,
- Poznanie świata przyrody poprzez działanie i obserwacje,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Książka - mój przyjaciel.

Termin realizacji: 25 - 29.04.2022

- Kształtowanie szacunku do książek, rozumienie roli książki w życiu codziennym, poznanie różnych rodzajów książek,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała,
- Poznanie świata różnymi zmysłami, rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia,
- Rozwijanie małej motoryki,
- Przewidywanie następstw wydarzeń,
- Poznanie pojęć; autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik,
- Wprowadzenie liczby 0, działania praktyczne z liczbą
- Rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia, nauka pracy zgodnie z instrukcją,
- Utrwalenie pojęć związanych z instrumentami muzycznymi,
- Utrwalenie wiedzy dotyczącej roli, rodzajów i znaczenia książek,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Jestem kulturalny.

Termin realizacji: 19 - 22.04.2022

- Kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej, rozwijanie słownika czynnego, nauka używania słów grzecznościowych w życiu codziennym,
- Poznanie zasad, jakie powinny obowiązywać podczas organizowania przyjęć,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Przewidywanie następstw wydarzeń,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych,
- Rozwijanie motoryki małej,
- Wielozmysłowe poznawanie świata,
- Rozwijanie słuchu fonematycznego,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych,
- Poznawanie świata poprzez własne doświadczenia,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej,
- Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Kształtowanie postawy proekologicznej, poznanie pojęć: ekologia, ekokultura,
- Poznanie zasad dbania o przyrodę,
- Wprowadzenie liczby 9 w aspektach kardynalnym i porządkowym,
- Rozwijanie pamięci słuchowej,
- Klasyfikowanie, segregowanie odpadów zgodnie z zasadami,
- Uwrażliwienie na piękno, wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Wielkanoc.

Termin realizacji: 11 - 15.04.2022

- Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej, kodowanie i odkodowywanie,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania, ćwiczenia przeciw płaskostopiu,
- Poznanie różnych rodzajów jajek i ptaków, które je znoszą,
- Rozwijanie słownika czynnego, przewidywanie następstw wydarzeń,
- Rozwijanie słuchu fonemowego,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- Opowiadanie treści obrazka,
- Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 i operowania symbolem liczby,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie małej motoryki,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas uzupełniania brakujących elementów na obrazku przedstawiającym wielkanocny stół,
- Rozwijanie umiejętności społecznych,
- Poznanie właściwości i budowy jajka,
- Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przezywaniem radości,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Święta, święta, biją dzwony.

Termin realizacji: 04 - 08.04.2022

- Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania,
- Kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- Rozwijanie słuchu fonemowego,
- Ćwiczenia grafomotoryczne,
- Utrwalanie pojęć związanych z klasyfikacją i segregacją,
- Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych,
- Operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą,
- Operowanie nazwami figur geometrycznych,
- Rozwijanie umiejętności przeliczania,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie małej motoryki,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Z kulturą za pan brat.

Termin realizacji: 28.03 - 01.04.2022

- Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała,
- Rozwijanie wielu grup mięśniowych,
- Rozwijanie pamięci słuchowej,
- Poznanie nowych pojęć: kultura materialna, kultura fizyczna, kultura ludowa,
- Czytanie globalne wyrazów: proszę, przepraszam, dziękuję,
- Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
- Wdrażanie do odbierania świata poprzez różne zmysły,
- Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej,
- Czytanie globalne wyrazu fotel,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych,
- Poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy,
Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8, odkodowywania, 
- Rozwijanie małej motoryki, 
- Rozwijanie poczucia rytmu, 
- Rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie instrumentów muzycznych,
- Poznanie pojęć związanych z muzeum: eksponat, wystawa,
Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.