foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wszystko jest muzyką.

Termin realizacji: 30.01 - 03.02.2023

 • Rozpoznawanie i utrwalanie źródeł pochodzenia dźwięków
 • Uświadamianie roli dźwięków w życiu człowieka
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Utrwalenie nazw emocji
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Kształtowanie wrażliwości na dźwięki
 • Dostrzeganie dźwięków otoczenia
 • Utrwalenie zasad pozytywnej komunikacji
 • Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania
 • Poznanie drukowanej i pisanej litery N,n
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
 • Zapoznanie z instrumentami muzycznymi i ich klasyfikacją ze względu na źródło dźwięku
 • Utrwalanie nazw instrumentów
 • Poznanie liczby 10
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz innych czynności matematycznych w zakresie 10
 • Wprowadzenie pojęcia rytm
 • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji poprzez muzykę
 • Pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej
 • Stymulacja w zakresie integracji sensorycznej
 • Rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.