foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Młodsi i starsi.

Termin realizacji: 18 – 22.01.2021

-Rozumienie pojęcia rodzina.

-Nazywanie członków rodziny.

-Zacieśnianie więzi rodzinnych.

-Rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek.

-Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.

-rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć.

-Odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas.

-Rozwijanie spostrzegawczości i kreatywności.

Zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień.

-Eksperymentowanie z dźwiękiem.

-Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej.

-Kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch/

-Rozwijanie pomysłowości i kreatywności.

-Doskonalenie sprawności manualnych.

-Kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Dbamy o zdrowie.

Termin realizacji: 11 – 15.01.2021

-Uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt.

-Nauka unikania zagrożeń.

-Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze.

-Poznawanie zmysłów smaku i zapachu.

-Określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników.

-Rozwijanie poczucia przynależności do grupy.

-Szeregowanie elementów od najmniejszego do największego.

-Ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem.

-Dbanie o siebie w każdej sytuacji.

-Poznanie własnych możliwości ruchowych.

-Doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań.

-Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności ruchowej.

-Poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku.

-Tworzenie przestrzennych kompozycji.

-Stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Sport to zdrowie.

Termin realizacji: 04 – 08.01.2021

-Zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych.

-Kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu.

-Wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy w przeznaczonych do tego miejscach.

-Przybliżenie znaczenia słowa olimpiada.

-Ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

-Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń.

-Porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały.

-Umiejętność odróżniania pary od jednostki.

-Przybliżanie wartości zabawy w parach.

-Taniec cwałem bocznym po kole.

-Kształtowanie motoryki w zakresie zwinności.

-Zgodne współdziałanie w zabawie.

-Poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu.

-Kształtowanie inwencji twórczej.

-Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Płynie czas.

Termin realizacji: 21 – 30.12.2020

-Poznanie tradycji witania Nowego Roku,

-Rozwijanie umiejętności aktorskich.

-Odczuwanie wspólnej radości.

-Poznanie nazw dni tygodnia.

-Kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień.

-Odczuwanie życzliwości dla innych osób.

-Nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru.

-Dostrzeganie różnic w porach roku.

-Rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie.

-Rozwijanie aktywności muzyczno –ruchowej.

-Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki.

-Wdrażanie do reagowania na polecenia.

-Poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy.

-Kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu.

-Rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Wesołych Świąt.

Termin realizacji: 14 – 18.12.2020

-Odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji.

-Nazywanie emocji.

-Budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi.

-Przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja.

-Utrwalanie nazw części ciała.

-Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.

-Przeliczanie w dostępnym zakresie.

-Składanie obrazka z części.

-Kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny.

-Poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej.

Śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem.

-Odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia.

-Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem.

-Umiejętność tworzenia prezentów, odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

  • motyki_prace02.jpg
  • motylki_prace01.jpg
  • motylki_prace03.jpg
  • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.