foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Książka – mój przyjaciel.

Termin realizacji: 04 – 07.05.2021

-Rozwijanie zainteresowań bajkami.

-Używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi.

-Rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym.

-Poznanie zawodu logopedy.

-Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.

-Ćwiczenie kulturalnego wysławiania się.

-Rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę.

-Kształtowanie świadomości istnienia cech wspólnych przedmiotów.

-Wzbudzanie zainteresowania książkami.

-Rozwijanie koncentracji słuchowej.

-Wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał.

-Wyzwalanie energii grupowej, spontaniczności i nauka współdziałania.

-Rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych.

-Umiejętność łączenia elementów w celu tworzenia praktycznych rzeczy.

-Wykonanie zakładek do książek.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

  • motyki_prace02.jpg
  • motylki_prace01.jpg
  • motylki_prace03.jpg
  • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.