foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Ulubione zajęcia.

Termin realizacji: 02 – 05.11.2021

-Poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność.

-Kształtowanie twórczej, aktywnej postawy.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne.

-Poznanie cech wiatru.

-Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi.

-Poznanie nowych słów w jęz. angielskim: wind, silence; tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych.

-Zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce.

-Kształtowanie poczucia rytmu.

-Doskonalenie umiejętności liczenia.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

-Zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych.

-Poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania.

-Rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań.

-Poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych.

-Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.