foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Mój dom Polska.

Termin realizacji: 15 – 19.11.2021

-Usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”;.

-Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

-Uwrażliwienie na potrzeby innych.

-Poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu.

-Wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo- ruchowej.

-Rozwijanie mowy komunikatywnej.

-Prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń.

-Wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery.

-Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce.

-Rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody polskiej.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Nauka wybranych kolorów w języku angielskim.

-Zachęcanie do zgodnego współdziałania podczas pobytu w przedszkolu.

-Poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga).

-Rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu.

-Nauka piosenki fragmentami metodą ze słuchu.

-Doskonalenie sprawności fizycznej.

-Rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny.

-Poznanie wyglądu godła Polski.

-Zapoznanie z hymnem Polski.

-Rozwijanie sprawności manualnej.

-Doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej.

-Zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej, rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.