foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Coraz zimniej.

Termin realizacji: 29.11 – 10.12.2021

-Poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość.

-Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Rozwijanie cierpliwości.

-Poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę.

-Rozwijanie mowy komunikatywnej, wzbogacanie słownika czynnego dzieci.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

-Zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy.

-Poszerzanie wiedzy dzieci na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych.

-Kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy.

-Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania.

-Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

-Poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego.

-Kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

-Poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów.

-Rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.