Temat: Świąteczne przygotowania.

Termin realizacji: 13 – 17.12.2021

-Poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów.

-Rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych.

-Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

-Rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach.

-Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej.

-Rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek.

-Budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań.

-Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego.

-Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej.

-Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia.

-Poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło.

-Rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk.

-Wykonanie upominków dla rodziców.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.