Temat: Płynie czas.

Termin realizacji: 27 – 31.12.2021

-Poznanie na podstawie wiersza, czym jest szacunek.

-Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych.

-Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności.

-Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc).

-Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego.

-Poszerzanie wiadomości na temat zjawisk występujących rytmicznie w przyrodzie (dzień i noc).

-Budowanie wiadomości na temat nocy.

-Dostrzeganie rytmu dzień – noc.

-Wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia.

-Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka.

-Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku.

-Rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku.

-Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności.

-Przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi.

-Usystematyzowanie wiedzy związanej z porami roku.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania.

-Zachęcanie do zgodnej współpracy.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.