Temat: Młodsi i starsi.

Termin realizacji: 17 – 21.01.2022

-Poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów.

-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

-Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych.

-Poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków).

-Rozwijanie mowy komunikatywnej.

-Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

-Budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie.

-Poznanie pojęcia „para”.

-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

-Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary.

-Budowanie wiary we własne siły.

-Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.

-Poznanie zastosowania kalendarza.

-Rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów, rozwijanie motoryki małej, poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania prezentu na dzień babci i dziadka.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.