Temat: Rodzina razem się trzyma.

Termin realizacji: 16 – 20.05.2022

-Umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny.

-Odczuwanie więzi z członkami rodziny.

-Kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną.

-Rozwijanie zdolności językowych.

-Ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie.

-Nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny.

-Nazywanie i przeliczanie części ciała.

-Ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów ciała.

-Kształtowanie świadomości siebie.

-Doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych.

-Kształtowanie estetyki i harmonii ruchu.

-Stwarzanie sytuacji muzyczno-ruchowych integrujących grupę.

-Przygotowanie prezentu według instrukcji słownej.

-Kształtowanie poczucia estetyki.

-Wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.