foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Koszyk Pani Jesieni

Termin realizacji: 12 – 16.10.2020

-Uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie.

-Określenie zasad zdrowego odżywiania.

-Poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę.

-Zapoznanie się z wyglądem dyni.

 -Kształtowanie umiejętności opisywania słowami

-Kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe.

-Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.

-Utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat).

-Dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym.

-Stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody.

-Muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów; kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki.

-Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

 Łączenie pojęć dobry / zły z kolorami.

-Tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią.

-Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

  • motyki_prace02.jpg
  • motylki_prace01.jpg
  • motylki_prace03.jpg
  • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.