foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Karnawał.

Termin realizacji: 23 – 27.01.2023

-Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

-Poznanie litery b, B.

-Poszerzanie słownictwa w języku angielskim.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

-Wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich zadań.

-Poznanie cyfry 0.

-Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego.

-Doskonalenie umiejętności przeliczania, logicznego myślenia.

-Kształtowanie pojęcia liczby 0 (w aspekcie kardynalnym,

porządkowym, graficznym).

-Rozwijanie umiejętności odwzorowywania i sprawności manualnej.

-Poznanie pojęcia „taniec”.

-Zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku.

-Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką.

-Utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie umiejętności poznawania otaczającego świata za pomocą wielu zmysłów.

-Zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.