foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: W świecie wyobraźni.

Termin realizacji: 13-17.11. 2023 r.

 • Wprowadzenie pojęcia „ wyobraźnia”
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami
 • Rozwijanie wrażliwości zapachowej
 • Nauka relaksacji
 • Kształtowanie empatii
 • Opowiadanie Anny Aschenbach pt. „ Piraci”
 • Rozpoznawanie litery t, T
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
 • Wprowadzenie do czytania i pisania
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i czekania na swoja kolej
 • Rozpoznawanie cyfry 5
 • Ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • Poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego
 • Sprawne poruszanie się w przestrzeni
 • Doskonalenie współpracy w parach
 • Rozpoznawanie żartów językowych
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • Poszerzenie słownictwa
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.