foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Przygotowania do zimy.

Termin realizacji: 20-24.11. 2023 r.

 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych
 • Poznanie zasad zachowania się w lesie
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • Budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • Poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy
 • Poznanie litery d, D
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody i obserwowania jej
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej, dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań
 • Utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształcenie zmysłów
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Wdrażanie do zgodnego działania z innymi podczas zabawy
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.