foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: ,,Święta , święta, biją dzwony”.

Termin realizacji: 04 - 08.03.2022

 1. Wprowadzenie pojęcia TRADYCJA rozumianego jako przekazywanie obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania z pokolenia na pokolenie;
 2. Kształtowanie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych następnym pokoleniom;
 3. Poznanie zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą charakterystycznych dla naszego regionu;
 4. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej oraz czytania;
 5. Kształtowanie myślenia operacyjnego, rozbudzenie zainteresowania najbliższym regionem, jego tradycjami;
 6. Wprowadzenie pojęcia OWAL, rozpoznawanie i podawanie nazwy kształtu, rozwijanie intuicji geometrycznych podczas konstruowania w przestrzeni i obserwacji odbicia;
 7. Nauka piosenek związanych z Wielkanocą, pamięciowe opanowanie tekstu, kształcenie umiejętności wyraźnego śpiewu umiarkowanym głosem;
 8. Uświadomienie znaczenia symboli wielkanocnych, czerpanie radości z przygotowania do świąt;
 9. Wykonywanie ozdób wielkanocnych, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy.
 10. Kształtowanie umiejętności redagowania życzeń świątecznych.

Temat: Nasze podróże..

Termin realizacji: 28.02 - 04.03.2022

 1. Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności, poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda, Himalaje;
 2. Czytanie globalne wyrazów Las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia, pingwin, Eskimos;
 3. Zapoznanie dzieci z ciekawostkami podróżniczymi;
 4. Wprowadzenie litery G,g, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej;
 5. Zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego, poznanie środowiska życia Inuitów (zwanych Eskimosami);
 6. Zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi  Arktykę  i Antarktydę, rozwijanie zainteresowań światem zwierząt;
 7. Rozwijanie słownictwa czynnego dzieci;
 8. Kształtowanie umiejętności rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych;
 9. Zapoznanie dzieci z położeniem równika, wzbogacenie słownictwa o wyrażenia: równik, Sahara, Afryka, Brazylia;
 10. Poznanie nazw i wyglądu nazw i wyglądu zwierząt żyjących w ciepłych krajach, poszerzanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego;
 11. Rozwijanie zdolności plastyczno- technicznych.

Temat: Cztery żywioły.

Termin realizacji: 14 - 18.02.2022

 1. Zapoznanie z powietrzem- żywiołem potrzebnym i groźnym, kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów czystego powietrza, budzenie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych.
 2. Ćwiczenia oddechowe, eksperymenty z powietrzem, zabawy i ćwiczenia słowne , obserwacje otoczenia- co dymi, co zanieczyszcza powietrze.
 3. Zapoznanie ze sposobami wykorzystania powietrza przez człowieka.
 4. Rozumienie związku powietrza i ognia, praca z wierszem pt. Piotruś i powietrze, Wiatraki.  Poznanie zastosowania wiatraków, poszerzenie słownictwa o pojęcia tj .elektrownia wiatrowa,odnawialne źródła energii
 5. Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, utrwalenie poznanych liter na podstawie diagramu i kodu obrazkowego.
 6. Zabawy na powietrzu – obserwowanie kierunku wiatru.
 7. Zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną, chusteczkami do muzyki.
 8. Poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie, rozumienie zakazu zabawy zapałkami. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 9. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.
 10. Zabawy badawcze ze świecą, kształtowanie umiejętności rozumowania przyczynowo-skutkowego.
 11. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacenie wiadomości na temat wulkanów.
 12. Odczytywanie krótkich wyrazów, analiza i synteza sylabowa i głoskowa.
 13. Układanie działań matematycznych i przeliczanie na konkretach.

Temat: Pomagamy młodszym i starszym.

Termin realizacji: 10 - 14.01.2022

 1. Poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym, rozwijanie rozwijanie wrażliwości;
 2. Wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań;
 3. Budzenie szacunku dla osób starszych, wzmacnianie więzi rodzinnych;
 4. Poznanie litery B,b, kształtowanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej;
 5. Czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, czytanie globalne;
 6. Rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej pt. Moja babcia, mój dziadek;
 7. Doskonalenie umiejętności przeliczania  w zakresie 6; stosowanie pojęcia tyle samo, więcej, mniej;
 8. Rozwijanie mowy dialogowej, umiejętności prowadzenia rozmowy;
 9. Śpiewanie piosenek, recytacja wierszyków przygotowywanych na Dzień Babci i Dziadka;
 10. Ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych w piosenkach oraz poznanych tańcach;
 11. Pokonywanie tremy przed publicznymi występami;

Temat: ,,Wesołych Świąt”.

Termin realizacji: 20 - 31.12.2021

 1. Kształtowanie uczucia życzliwości dla innych;
 2. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat ;
 3. Wzmacnianie relacji rodzinnych , wprowadzanie nastroju świątecznego;
 4. Zapoznanie z warsztatem pracy aktora, kształtowanie pewności siebie;
 5. Nabywanie umiejętności wcielania się w określoną rolę , rozwijanie  wyobraźni  i fantazji  fantazji 
 6. Poszerzenie słownictwa związanego z teatrem o pojęcia tj.reżyser, scenografia, sufler, czytanie globalne wyrazów: teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, bilet; rozwijanie artystycznych zainteresowań dzieci;
 7. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole ( współpraca, współdecydowanie)
 8. Słuchanie utworów o tematyce świątecznej, utrwalenie piosenek;
 9. Stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na instrumentach;
  • Rozwijanie indywidualnych predyspozycji aktorskich, umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas występu;
  • Kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

Temat: ,,Coraz zimniej”.

Termin realizacji: 06 - 10.12.2021

 1. Poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań w okresie zimy, zwrócenie uwagi na ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła;
 2. Poszerzenie zasobu słownictwa o takie pojęcia jak: kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary ; czytanie globalne tych wyrazów;
 3. Poznanie litery Y,y, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy  sylabowej  oraz głoskowej , czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 4. Rozumienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie;
 5. Poznanie sposobu pomiaru ciepła- zapoznanie z działaniem termometru;
 6. Wprowadzenie cyfry 5; doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 7. Rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci oraz twórczej inwencji muzycznej i plastycznej;
 8. Poznanie znaczenia hodowli owiec , sposobów wykorzystania wełny;
 9. Rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej oraz jej opowiadania;
 10. Poznanie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do warunków atmosferycznych ( grubsze futro, zmiana zabarwienia sierści);
 11. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacanie słownictwa dzieci;
 12. Spotkanie z Mikołajem; śpiewanie tematycznych piosenek, rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowywania innych osób.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.