foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Moje hobby.

Termin realizacji: 15 - 19.11.2021

 1. Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się  na określony temat;
 2. Poszerzenie słownictwa czynnego dzieci, rozumienie pojęcia wyobraźnia;
 3. Stosowanie podczas wypowiedzi spójników i przyimków;
 4. Poznanie litery e,E , kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy  sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z samodzielnego czytania sylab oraz krótkich wyrazów,
 5. Wprowadzenie cyfry 3; doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie sprawności  grafomotorycznej; zabawy z kodowaniem;
 6. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, rozwijanie wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych;
 7. Rozwijanie umiejętności rytmicznych i wokalnych oraz słuchu muzycznego na podstawie piosenki ,, A ja mam psa”, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce;
 8. Rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej poprzez posługiwanie się kilkoma kolorami farb, kształtowanie nawyku utrzymania ładu i porządku na swoim miejscu pracy;
 9. Wycieczka do Zamku Królewskiego w Niepołomicach, obejrzenie wystawy ,,Łowiectwo”

Temat: Polska moja ojczyzna.

Termin realizacji: 08 - 12.11.2021

- poznanie historii powstania państwa  polskiego na podstawie legendy „ O Lechu i białym orle”

- poznanie znaczenia słowa patriota, kształtowanie postaw szacunku wobec ojczyzny i jej mieszkańców

- rozwijanie poczucia tożsamości z krajem ojczystym

- rozwijanie zainteresowania historią kraju

-nauka wierszy o tematyce patriotycznej – ćwiczenie pamięć i słuchowej

- rozwijanie słownictw dzieci, rozwijanie zainteresowania słowem drukowanym

- zaznaczanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc, czytanie globalne wyrazów: mapa Polski, Bałtyk, Wisła, Tatry, Karpaty, Warszawa

- poznanie nazw kolejnych stolic polski: Gniezno, Kraków, Warszawa

- ćwiczenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, ustalenie stałości liczby elementów w zbiorze

- przybliżenie wiadomości na temat sławnych Polaków : Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II, F Chopina

-zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości

- zespołowe zabawy plastyczne związane z tematem tygodnia

Temat: Nasza mała ojczyzna.

Termin realizacji: 02 - 05.11.2021

 1. Poznanie nazwy kraju, symboli narodowych tj. godło, flaga, hymn;
 2. Rozwijanie umiejętności językowych; budowanie wypowiedzi poprawnych stylistycznie, wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia – ojczyzna, stolica, symbol, hymn, godło, tradycja;
 3. Doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu; miejscowość, nazwa ulicy, numer domu;
 4. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej;
 5. Globalne czytanie wyrazów – mapa, Polska, dom, stolica, Wisła, godło, hymn;
 6. Zapoznanie z literami D,d; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej; czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 7. Doskonalenie umiejętności dokładnego liczenia, dodawania elementów;
 8. Poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, pracy burmistrza,
 9. Kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 10. Poznanie tańca ,,Krakowiaka”, wyrabianie poczucia rytmu, płynności ruchów; oglądanie stroju krakowskiego;
 11. Utrwalenie nazwy własnej miejscowości, herbu, położenia na mapie Polski;
 12. Wycieczka do Zamku w Niepołomicach, lekcja patriotyczna;
 13. Budzenie świadomości narodowej dzięki poznawaniu folkloru, identyfikowanie się z regionem;

Temat: Skarby jesieni.

Termin realizacji: 25 - 29.10.2021

- poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy  ( suszenie, mrożenie, kiszenie) oraz nazw miejsc w których )przechowuje się zapasy  ( piwnica, spiżarnia)

- rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich  przechowywania przez zimę przez ludzi i zwierzęta

- degustacja różnych rodzajów przetworów i określanie smaków

-słowne kalambury, opisywanie wyglądu warzyw i owoców za pomocą przymiotników

- zapoznanie z literami i, I ćwiczenie dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej

- próby samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów

- ćwiczenia pamięci, rozwiązywanie rebusów słownych

- wprowadzenie cyfry 2, doskonalenie umiejętności sprawnego przeliczania

- wyszukiwanie w tekście wielkiej i małej litery, czytanie  tekstu słowno-obrazkowego

- rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia

- tworzenie prac plastycznych dotyczących tematu tygodnia

Temat: Koszyk Pani Jesieni.

Termin realizacji: 18 - 22.10.2021

1.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw  warzyw

    i   owoców; rozpoznawanie poprzez dotyk, smak, zapach ;

 1. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat;

     posługiwania się przymiotnikami określającymi wielkość, kolor, kształt;

 1. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych, wdrażanie do zdrowego

     odżywiania, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko

     przetworzonej  (surówki, sałatki), zachęcanie do próbowania warzyw mniej

      znanych, zachęcanie do zjadania owoców;

 1. Zapoznanie z literami T,t ; kształtowanie dokonywania analizy i syntezy

     sylabowej oraz głoskowej ; czerpani e radości z samodzielnego odczytywania   

     sylab i krótkich wyrazów;

 1. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg podanych cech;

     przeliczanie, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na zbiorach zastępczych

     ( liczmanach);

6.Zabawy z kodowaniem i dekodowaniem ;kształtowanie logicznego myślenia;

 1. Zabawy muzyczno –rytmiczne do piosenek: Przepis na zdrowie, Jarzynowa

    gimnastyka;

 1. Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych; rozumienie

    homonimów (kozak, kurka); dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych;

9.Rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu;

10 . Wycieczka do Puszczy Niepołomickiej; obserwacja zmian zachodzących w

      Przyrodzie; czerpanie radości z obcowania z przyrodą;

 1. Poznanie sposobu wykorzystania przyrodniczego w pracach plastycznych

       i zabawie; kształtowanie umiejętności dokładnego wycinania po linii prostej     

       i falistej; ciecie nożyczkami różnych materiałów.

Temat: Jesienna przyroda.

Termin realizacji: 11 - 15.10.2021

 1. Informacje o zwierzętach zapadających w sen zimowy;
 2. Czytanie globalne nazw zwierząt i ich domów:
 3. Poszerzanie słownika biernego o nowe wyrażenia ( hibernacja)
 4. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem zwierząt i ich zwyczajami;
 5. Wdrażanie do szanowania przyrody i uwrażliwianie na jej potrzeby;
 6. Budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą;
 7. Zapoznanie z literami L,l ; kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 8. Wprowadzenie cyfry 1, kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania , określania liczebnikiem zbioru elementów;
 9. Kształtowanie umiejętności tworzenia zbioru jednoelementowego;
 10. Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez owady; kształtowanie zainteresowań życiem i zwyczajami owadów;
  • Uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu człowieka, rozumienie zakazu niszczenia domów owadów (mrowisko, ul)
  • Układanie i rozwiązywanie zagadek, rozwijanie logicznego myślenia;
  • Pogłębianie wiadomości na temat zwierząt leśnych;
  • Kształtowanie postaw proekologicznych.
  • Prace plastyczne związane z tematem; rozwijanie sprawności manualnej; umiejętności współpracy w grupie.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.