foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: „Nasze Przedszkole”.

Termin realizacji: 13 - 17.09.2021

- poznanie  wspierającej roli słów i rozmowy;

- kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy;

-uświadomienie  roli właściwego zachowania w różnych sytuacjach;

- poszerzenie zasobu słownictwa dzieci w zabawie słowotwórczej;

- kształtowanie percepcji  słuchowej  - odszukiwanie słowa w słowie;

- poznanie zasady oznaczania strony prawej i lewej u siebie i innej osoby;

- rozwijanie  świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i      umiejętności poruszania się w przestrzeni;

- uświadamianie roli osób dorosłych  w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;

- rozwijanie sprawności motorycznej; przekładanie rytmu na ruch;

- rozwijanie wrażliwości słuchowej; zabawy przy muzyce;

- pamięciowe opanowanie wiersza ,,Felek”;

- praca wg instrukcji;

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.