foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Pomocna dłoń.

Termin realizacji: 27.09 - 01.10.2021

- rozwijanie słownika czynnego dzieci, poszerzanie znaczenia pojęcia odwaga;

- kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej

  gramatycznie;

- podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacji zabawy;

- poznanie liter A,a; kształcenie umiejętności dokonywania  analizy i syntezy

  słuchowej i wzrokowej  wyrazów ( budowanie modelu wyrazu);

- utrwalenie nazw figur geometrycznych ; kształtowanie myślenia logicznego

   w zabawach wymagających kodowania i dekodowania  informacji;

- segregowanie wg podanych cech; przeliczanie;

-  stwarzanie sytuacji do rozwijania odwagi – wspieranie i rozwijanie

   asertywności dzieci;

- utrwalanie rytmu 2/4;  wprowadzenie tańca ,,polka  doudlewska”, poznanie

  figur; kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni; stwarzanie

  sytuacji  do przezwyciężania nieśmiałości i lęków;

- prace plastyczne związane z tematem; wykorzystanie materiałów

  odpadowych; kształcenie sprawności manualnej i kreatywności dzieci;

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.