foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Idzie jesień przez świat.

Termin realizacji: 04 - 08.10.2021

- rozmowy na temat charakterystycznych cech jesieni

- kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego nas świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu

-zachęcanie dzieci do mówienia otwarcie o własnych uczuciach oraz zwracania uwagi na emocje koleżanek i kolegów z grupy

- zabawy ruchowe i ćwiczenia ortofoniczne

- zapoznanie z literami M, m, ćwiczenie dokonywania analizy sylabowej oraz głoskowej wyrazów

- ćwiczenia w wyodrębnianiu głoski m  w nagłosie i wygłosie

-  rozpoznawanie litery, odczytywanie sylab i wyrazów, kreślenie liter w powiększonej liniaturze

- poznanie nazw niektórych drzew i ich owoców

- kształtowanie poprawnego przeliczania oraz posługiwania się liczmanami  a także klasyfikowania przedmiotów wg. 2 cech

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne otoczenie oraz utrzymania porządku

-  tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia, wykorzystywanie zgromadzonych materiałów naturalnych

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.