foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesienna przyroda.

Termin realizacji: 11 - 15.10.2021

 1. Informacje o zwierzętach zapadających w sen zimowy;
 2. Czytanie globalne nazw zwierząt i ich domów:
 3. Poszerzanie słownika biernego o nowe wyrażenia ( hibernacja)
 4. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem zwierząt i ich zwyczajami;
 5. Wdrażanie do szanowania przyrody i uwrażliwianie na jej potrzeby;
 6. Budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą;
 7. Zapoznanie z literami L,l ; kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 8. Wprowadzenie cyfry 1, kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania , określania liczebnikiem zbioru elementów;
 9. Kształtowanie umiejętności tworzenia zbioru jednoelementowego;
 10. Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez owady; kształtowanie zainteresowań życiem i zwyczajami owadów;
  • Uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu człowieka, rozumienie zakazu niszczenia domów owadów (mrowisko, ul)
  • Układanie i rozwiązywanie zagadek, rozwijanie logicznego myślenia;
  • Pogłębianie wiadomości na temat zwierząt leśnych;
  • Kształtowanie postaw proekologicznych.
  • Prace plastyczne związane z tematem; rozwijanie sprawności manualnej; umiejętności współpracy w grupie.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.