Temat: Polska moja ojczyzna.

Termin realizacji: 08 - 12.11.2021

- poznanie historii powstania państwa  polskiego na podstawie legendy „ O Lechu i białym orle”

- poznanie znaczenia słowa patriota, kształtowanie postaw szacunku wobec ojczyzny i jej mieszkańców

- rozwijanie poczucia tożsamości z krajem ojczystym

- rozwijanie zainteresowania historią kraju

-nauka wierszy o tematyce patriotycznej – ćwiczenie pamięć i słuchowej

- rozwijanie słownictw dzieci, rozwijanie zainteresowania słowem drukowanym

- zaznaczanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc, czytanie globalne wyrazów: mapa Polski, Bałtyk, Wisła, Tatry, Karpaty, Warszawa

- poznanie nazw kolejnych stolic polski: Gniezno, Kraków, Warszawa

- ćwiczenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, ustalenie stałości liczby elementów w zbiorze

- przybliżenie wiadomości na temat sławnych Polaków : Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II, F Chopina

-zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości

- zespołowe zabawy plastyczne związane z tematem tygodnia