foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Skarby jesieni.

Termin realizacji: 25 - 29.10.2021

- poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy  ( suszenie, mrożenie, kiszenie) oraz nazw miejsc w których )przechowuje się zapasy  ( piwnica, spiżarnia)

- rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich  przechowywania przez zimę przez ludzi i zwierzęta

- degustacja różnych rodzajów przetworów i określanie smaków

-słowne kalambury, opisywanie wyglądu warzyw i owoców za pomocą przymiotników

- zapoznanie z literami i, I ćwiczenie dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej

- próby samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów

- ćwiczenia pamięci, rozwiązywanie rebusów słownych

- wprowadzenie cyfry 2, doskonalenie umiejętności sprawnego przeliczania

- wyszukiwanie w tekście wielkiej i małej litery, czytanie  tekstu słowno-obrazkowego

- rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia

- tworzenie prac plastycznych dotyczących tematu tygodnia

Temat: Koszyk Pani Jesieni.

Termin realizacji: 18 - 22.10.2021

1.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw  warzyw

    i   owoców; rozpoznawanie poprzez dotyk, smak, zapach ;

 1. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat;

     posługiwania się przymiotnikami określającymi wielkość, kolor, kształt;

 1. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych, wdrażanie do zdrowego

     odżywiania, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko

     przetworzonej  (surówki, sałatki), zachęcanie do próbowania warzyw mniej

      znanych, zachęcanie do zjadania owoców;

 1. Zapoznanie z literami T,t ; kształtowanie dokonywania analizy i syntezy

     sylabowej oraz głoskowej ; czerpani e radości z samodzielnego odczytywania   

     sylab i krótkich wyrazów;

 1. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg podanych cech;

     przeliczanie, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na zbiorach zastępczych

     ( liczmanach);

6.Zabawy z kodowaniem i dekodowaniem ;kształtowanie logicznego myślenia;

 1. Zabawy muzyczno –rytmiczne do piosenek: Przepis na zdrowie, Jarzynowa

    gimnastyka;

 1. Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych; rozumienie

    homonimów (kozak, kurka); dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych;

9.Rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu;

10 . Wycieczka do Puszczy Niepołomickiej; obserwacja zmian zachodzących w

      Przyrodzie; czerpanie radości z obcowania z przyrodą;

 1. Poznanie sposobu wykorzystania przyrodniczego w pracach plastycznych

       i zabawie; kształtowanie umiejętności dokładnego wycinania po linii prostej     

       i falistej; ciecie nożyczkami różnych materiałów.

Temat: Jesienna przyroda.

Termin realizacji: 11 - 15.10.2021

 1. Informacje o zwierzętach zapadających w sen zimowy;
 2. Czytanie globalne nazw zwierząt i ich domów:
 3. Poszerzanie słownika biernego o nowe wyrażenia ( hibernacja)
 4. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem zwierząt i ich zwyczajami;
 5. Wdrażanie do szanowania przyrody i uwrażliwianie na jej potrzeby;
 6. Budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą;
 7. Zapoznanie z literami L,l ; kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 8. Wprowadzenie cyfry 1, kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania , określania liczebnikiem zbioru elementów;
 9. Kształtowanie umiejętności tworzenia zbioru jednoelementowego;
 10. Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez owady; kształtowanie zainteresowań życiem i zwyczajami owadów;
  • Uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu człowieka, rozumienie zakazu niszczenia domów owadów (mrowisko, ul)
  • Układanie i rozwiązywanie zagadek, rozwijanie logicznego myślenia;
  • Pogłębianie wiadomości na temat zwierząt leśnych;
  • Kształtowanie postaw proekologicznych.
  • Prace plastyczne związane z tematem; rozwijanie sprawności manualnej; umiejętności współpracy w grupie.

Temat: Idzie jesień przez świat.

Termin realizacji: 04 - 08.10.2021

- rozmowy na temat charakterystycznych cech jesieni

- kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego nas świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu

-zachęcanie dzieci do mówienia otwarcie o własnych uczuciach oraz zwracania uwagi na emocje koleżanek i kolegów z grupy

- zabawy ruchowe i ćwiczenia ortofoniczne

- zapoznanie z literami M, m, ćwiczenie dokonywania analizy sylabowej oraz głoskowej wyrazów

- ćwiczenia w wyodrębnianiu głoski m  w nagłosie i wygłosie

-  rozpoznawanie litery, odczytywanie sylab i wyrazów, kreślenie liter w powiększonej liniaturze

- poznanie nazw niektórych drzew i ich owoców

- kształtowanie poprawnego przeliczania oraz posługiwania się liczmanami  a także klasyfikowania przedmiotów wg. 2 cech

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne otoczenie oraz utrzymania porządku

-  tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia, wykorzystywanie zgromadzonych materiałów naturalnych

Temat: Pomocna dłoń.

Termin realizacji: 27.09 - 01.10.2021

- rozwijanie słownika czynnego dzieci, poszerzanie znaczenia pojęcia odwaga;

- kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej

  gramatycznie;

- podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacji zabawy;

- poznanie liter A,a; kształcenie umiejętności dokonywania  analizy i syntezy

  słuchowej i wzrokowej  wyrazów ( budowanie modelu wyrazu);

- utrwalenie nazw figur geometrycznych ; kształtowanie myślenia logicznego

   w zabawach wymagających kodowania i dekodowania  informacji;

- segregowanie wg podanych cech; przeliczanie;

-  stwarzanie sytuacji do rozwijania odwagi – wspieranie i rozwijanie

   asertywności dzieci;

- utrwalanie rytmu 2/4;  wprowadzenie tańca ,,polka  doudlewska”, poznanie

  figur; kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni; stwarzanie

  sytuacji  do przezwyciężania nieśmiałości i lęków;

- prace plastyczne związane z tematem; wykorzystanie materiałów

  odpadowych; kształcenie sprawności manualnej i kreatywności dzieci;

Temat: Jestem bezpieczny.

Termin realizacji: 20 - 24.09.2021

- rozwijanie słownika czynnego dzieci, poszerzanie znaczenia pojęcia odwaga;

- poznanie liter O,i o; kształcenie umiejętności dokonywania  analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej  wyrazów

- utrwalenie nazw figur geometrycznych odczytywanie kodu, przeliczanie, odzwierciedlanie liczby za pomocą liczmanów

- utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię oraz zasad ruchu drogowego a także bezpiecznego chowania się na drodze

- rozpoznawanie i nazywanie znaków, poznanie nazw znaki: informacyjne, ostrzegawcze, zakazu i nakazu

- utrwalenie pojęć w prawo, w lewo

- kształtowanie umiejętności przekształcania rytmu ruchowego w graficzny i odwrotnie

- kształtowanie szacunku do zawodu policjanta

-budowanie  właściwych relacji między dziećmi podczas współpracy w zabawie

- tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.