foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę.

Termin realizacji: 12 - 16.04.2021

 1. Zapoznanie z pojęciem szacunek, odnoszącego się do osób, przedmiotów, zwierząt i miejsc uznawanych za ważne.
 2. Wprowadzenie litery F,f , rozwijanie słownika czynnego, dzieci, analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów, ćwiczenia utrwalające poznaną literkę.
 3. Badanie kształtów, przedmiotów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane, rozwijanie myślenia operacyjnego podczas obracania i składania figur geometrycznych oraz manipulowania nimi.
 4. Zapoznanie z pojęciem koncert, rozwijanie myślenia logicznego i wrażliwości słuchowej.
 5. Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych, kształtowanie wrażliwości na elementy muzyki- tempo,charakter, barwę.
 6. Praca plastyczna rozwijająca wyobraźnię pt. Malujemy do muzyki.
 7. Uświadamianie roli właściwego zachowania się podczas koncertu lub przedstawienia.
 • motyki_prace02.jpg
 • motylki_prace01.jpg
 • motylki_prace03.jpg
 • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.