foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jestem kulturalny (Szacunek).

Termin realizacji: 04 - 07.05.2021

 • Wprowadzenie pojęcia legenda
 • Rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdobycia wiadomości i wykonania zadań
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci
 • Uświadomienie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń
 • Legenda „ Kwiat paproci”
 • Wprowadzenie liter ł, Ł jak łata
 • Poznanie pracy pisarza i poety
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci
 • Ćwiczenie koordynacji ruchowo – słuchowo – wzrokowej
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci
 • Nauka piosenki „ Łukasz”
 • Wprowadzenie liczby 10
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Kształtowanie sprawności w dodawaniu odejmowaniu oraz zapisywaniu czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków
 • Uświadamianie przebiegu procesu tworzenia książki i ilości pracy włożonej w jej powstanie
 • Uświadomienie wielu możliwości tekstów literackich ( książka papierowa, e – książka, audiobook)
 • Rozumienie znaczenia współpracy dla osiągnięcia zamierzonego celu
 • Kształtowanie sprawności manualnej dzieci
 • Budzenie poczucia własnej wartości
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.
 • motyki_prace02.jpg
 • motylki_prace01.jpg
 • motylki_prace03.jpg
 • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.