foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasze przedszkole (Uprzejmość)

Termin realizacji: 13 - 17.09.2021

 • Rozumienie i utrwalenie pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych
 • Kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji
 • Stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości
 • „Jurek Jeżyk i uprzejmość” – rozmowa o uprzejmości na podstawie opowiadania
 • „Gdzie jesteś?” – zabawa z szukaniem, ćwiczenie pamięci wzrokowej
 • Rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Rozumienie i wykonywanie poleceń słownych
 • Rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
 • Budowanie poczucia przynależności grupowej
 • Rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka
 • Kształcenie słuchu muzycznego
 • Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb
 • Poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu
 • Nabywanie szacunku do pracy innych ludzi
 • Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.