foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nadchodzi zima (Dobro).

Termin realizacji: 29.11 - 03.12.2021

 • Poznanie oznak zimy ; umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy
 • Wiersz pt. „ Zima, zima” Beata Mróz – Gajewska
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy
 • Uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom
 • Wiersz pt. „ Ptasie ślady”
 • Nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych
 • Ćwiczenie sprawności manualnej - próbowanie wycinania figur geometrycznych
 • Nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach
 • Rozwijanie słuchu i poczucia rytmu
 • Umiejętność tańca krokiem dostawnym
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej
 • Zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno – technicznych
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni
 • Nabywanie poczucia satysfakcji
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.