foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Młodsi i starsi.

Termin realizacji: 10 - 14.01.2022

 • Rozumienie pojęcia rodzina
 • Nazywanie członków rodziny
 • Zacieśnienie więzi rodzinnych
 • Opowiadanie pt. „ Sylwia Sowa i Centrum Lotów Kosmicznych” ( rozmowa o optymizmie)
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć
 • Odnajdowanie kształtów w przedmiotach wokół nas
 • Rozwijanie spostrzegawczości i kreatywności
 • Zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień
 • Eksperymentowanie z dźwiękiem
 • Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej
 • Kształtowanie wiadomości dotyczącej dbania o słuch
 • Nauka piosenki pt. „ Pociągiem do babci”
 • Doskonalenie sprawności manualnych
 • Kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek
 • Wykonanie prezentów dla Dziadków

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.