Temat: Wakacje!

Termin realizacji: 22 – 30.06.2020

 1. Doskonalenie umiejętności korzystania z mapy i porównywania długości obiektów
 2. „Góry” – szukanie na mapie polskich górskich miast oraz największych polskich gór, podawanie ich nazw.
 3. Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich.
 4. Doskonalenie umiejętności czytania globalnego
 5. Doskonalenie ekspresji twórczej ; integracja grupy
 6. „ Skarby znad morza”- rozpoznawanie przedmiotów znad morza, wnioskowanie o temacie, praca z mapą, oznaczenie niektórych miast wyrazami do czytania globalnego, porównywanie odległości za pomocą sznurka.
 7. Zabawa pamięciowa, technika niedokończonych zdań „ Wyjeżdżam nad morze i pakuję…”
 8. Doskonalenie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, przeliczanie, odwzorowywanie kodowanie, ćwiczenie logicznego myślenia.
 9. „ Lato” praca z wierszem Zdzisława Szczepaniaka.
 10. Blok zajęć o emocjach – szczęście. „Szczęście” – diagram.
 11. Doskonalenie uważnego słuchania. „Wakacje” – poszukiwanie kopert ukrytych w sali , układanie hasła, synteza wzrokowa, doskonalenie kreatywności myślenia.
 12. Poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji.
 13. Doskonalenie czytania piktogramów oraz znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, z którymi można się spotkać podczas wakacji.
 14. Śpiewanie piosenki „Kropelka złotych marzeń”
 15. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.