foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat kompleksowy: Koszyk Pani Jesieni.

Termin realizacji: 12 - 16.10.2020

 1. Doskonalenie  umiejętności  rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat, posługiwania się przymiotnikami określającymi  wielkość i kształt.
 2. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych, wdrażanie do zdrowego odżywiania, spożywania owoców warzyw, przygotowywanie kanapek z warzywami.
 3. Zapoznanie  z literami,,T,t” , kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów; zabawy z elementami rywalizacji, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w razie porażki.
 4. Zabawy matematyczne, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów  wg podanych cech, przeliczanie owoców ,warzyw, tworzenie zbiorów, porównywanie liczebności.
 5. Zabawy ruchowe i rytmiczne do piosenki ,,Jarzynowa gimnastyka”, ,,Przepis na zdrowie”, ,, Na grzyby”.  Określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, aerobik przy muzyce.
 6. Wysłuchanie wiersza pt,,Grzyby” A. Grodzkiej, ,,Szumią w lesie drzewa”. Opowiadania pt,, Jak wygląda zdrowie”, obejrzenie prezentacji ,,Jak powstaje chleb”,  zapoznanie z różnymi  rodzajami  grzybów, zabawy i gry dydaktyczne tj. Na grzyby, Co jest zdrowe, więcej czy mniej.
 7. Poznanie sposobu wykorzystania materiału przyrodniczego do prac plastycznych, malowanie farbami, wycinanie  po linii prostej i falistej, cięcie nożyczkami  różnych materiałów.
 • motyki_prace02.jpg
 • motylki_prace01.jpg
 • motylki_prace03.jpg
 • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.