foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat : Młodsi i starsi (Pomoc).

Termin realizacji: 11 - 22.01.2021

 • Poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym, wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań; „ Najlepszy prezent” – opowiadanie;
 • Rozwijane wrażliwości, chęci niesienia pomocy
 • Budzenie szacunku dla babci i dziadka, wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Nauka piosenki „ Bronisław”
 • Wprowadzenie liter b, B jak balon
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • Czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, czytanie globalne : balonowy bukiet, Bartek
 • Rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 oraz mierzenia długości, stosowanie pojęcia: tyle samo;
 • Rozwijanie mowy dialogowej, umiejętności prowadzenia rozmowy;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • Utrwalenie piosenki „ Zegary”, rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego, ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i plastikowych butelek
 • Kształtowanie rodzinnych więzi, umiejętności opowiadania na konkretny temat
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania wielozdaniowych wypowiedzi i cierpliwego oczekiwania na możliwość zabrania głosu
 • Hobby moich dziadków – wypowiedzi dzieci na temat sposobu spędzania czasu z dziadkami ; opowiadanie „ Bawimy się”
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania programu artystycznego przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Czerpanie radości ze sprawienia niespodzianki bliskim, uczenie się sposobów wyrażania uczuć
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowywania się przy stole, okazywania szacunku osobom starszym.
 • motyki_prace02.jpg
 • motylki_prace01.jpg
 • motylki_prace03.jpg
 • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.