foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesień w ogrodzie.

Termin realizacji: 10 - 14.10.2022

 • Rozpoznawanie niektórych warzyw i podawanie ich nazw
 • Poszerzanie zasobu słownictwa
 • Opowiadanie pt.” Najlepsza zupa na świecie” B. Wicher
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poznanie sposobu wręczania kwiatów
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie umiejętności wycinania nożyczkami i orientacji w przestrzeni
 • Wyrabianie zdolności czekania na swoją kolej
 • Nabywanie wiedzy na temat wzrostu niektórych warzyw ( nad ziemią, pod ziemią)
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i ich odtwarzania (rytmy)
 • Wiersz pt. „ Jedzie rowerek na spacerek” Agnieszka Frączek
 • Nabywanie wiedzy na temat części jadalnych niektórych warzyw
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania
 • Poznanie prostej formy tanecznej (korowodu)
 • Zabawy z muzyką klasyczną „Jesień” z cyklu „ Cztery pory roku Antonio Vivaldi
 • Utrwalanie zdolności pracy w parach
 • Wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej
 • Wzbogacanie wiedzy o budowie warzyw
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.