foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesienny krajobraz.

Termin realizacji: 17 - 21.10.2022

 • Poznanie podstawowych cech środowiska parku i lasu
 • Poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • Utrwalanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie empatii wobec zwierząt
 • Opowiadanie pt. „ Spotkanie z wiewiórką” M. Krzemińskiej
 • Poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane ze skarbami jesieni
 • Uporządkowanie wiedzy na temat budowy ptaków
 • Wiersz pt. „ Ptak” J. Tuwim
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Nabywanie świadomości pojęć : mniej, więcej, tyle samo,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, manipulowania przedmiotami, prowadzenia eksperymentów
 • Wdrażanie do planowania pracy
 • Rozwijanie samodzielności
 • Utrwalenie wiedzy o skarbach jesieni oraz jesiennych zmianach w przyrodzie
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej i sprawności ruchowej
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie kreatywności
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.