foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Deszczowa pogoda.

Termin realizacji: 24 - 28.10.2022

 • Przypomnienie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • Wprowadzenie pojęcia „troska”
 • Doskonalenie umiejętności określania i opisywania emocji i odczuć
 • Rozwijanie wyobraźni i empatii
 • Opowiadanie B. Wicher „ Ale przygoda!”
 • Poznanie znaczenia słowa „ szaruga”
 • Kształtowanie świadomości fonologicznej
 • Doskonalenie umiejętności współpracy i pracy w parach
 • Wiersz pt. „ Smutna jesień” M. Strzałkowskiej
 • Nabywanie umiejętności określania  kierunków w przestrzeni i podawania ich nazw
 • Wdrażanie do sprawnego poruszania się według instrukcji
 • Rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy
 • Utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże
 • Poszerzenie zasobu słownictwa
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego
 • Doskonalenie słuchu muzycznego
 • Utrwalenie informacji o deszczowej pogodzie jesienią
 • Utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.