foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Mała i duża ojczyzna.

Termin realizacji: 02 - 10.11.2022

 • Poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa
 • Rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem
 • Rozwijanie wrażliwości, pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
 • Opowiadanie Marta Krzemińska pt. „ Wycieczka po okolicy”
 • Wdrażanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w tekstach literackich
 • Stwarzanie okazji do wysłuchiwania rymów, doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 • Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
 • Poszerzenie wiedzy o cechach charakterystycznych miasta
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, dokonywania analizy sylabowej
 • Uwrażliwienie na dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
 • Wiersz pt. „ Na ulicy” Grażyna Wasilewicz
 • Poznanie piosenki „Dom nasz, Polska” sł. Anna Bernat muz. Barbara Kolago
 • Nabywanie wiedzy na temat cech charakterystycznych krajobrazu miasta i wsi
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych
 • Pobudzanie zmysłu dotyku poprzez różnicowanie faktur
 • Doskonalenie umiejętności współpracy
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.