foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Przygotowania do zimy.

Termin realizacji: 21 - 25.11.2022     

 • Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych
 • Poznanie zasad zachowania się w lesie
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • Opowiadanie pt. „ Karmnik dla ptaków ”M. Krzemińskiej
 • Zdobycie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki i niedźwiedzia i utrwalenie wiadomości
 • Rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • Wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia obiektów w przestrzeni
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego
 • Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej
 • Poznanie zwyczajów jeża i jego przygotowań do snu zimowego
 • Pobudzanie zmysłów
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.