foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasze ciało.

Termin realizacji: 28.11 - 02.12.2022

 • Poznanie i utrwalenie nazw części ciała
 • Zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • Poznanie zawodu lekarza
 • Opowiadanie B. Wicher „Mali lekarze”
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • Rozwijanie  sprawności ruchowej
 • Poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego i umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Usprawnianie motoryki małej
 • Rozwijanie zmysłu dotyku
 • Poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej
 • Poznanie zawodu stomatologa
 • Poznanie produktów zdrowych dla zębów
 • Kształtowanie nawyku mycia zębów
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Poznanie nazw różnych aktywności fizycznych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • Poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.