foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wiadomość z daleka.

Termin realizacji: 05 - 09.12.2022

 • Poznanie zawodów: listonosza i kuriera
 • Wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • Opowiadanie M. Krzemińskiej pt. „ List do Świętego Mikołaja”
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na kreślony temat
 • Poznanie tradycji związanych z mikołajkami
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona
 • Utrwalenie znajomości imienia i nazwiska
 • Wdrażanie do słuchania utworów literackich
 • Utrwalenie znajomości pojęć duży i mały
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Poznanie budowy piosenki
 • Zapoznanie z instrumentem dętym – trąbka oraz symbolem Poczty Polskiej
 • Rozwijanie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • Rozwijanie zmysłów ( dotyku, wzroku)
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.