foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Termin realizacji: 16 - 20.01.2023 

 • Zapoznanie ze znaczeniem pojęcia szacunek w odniesieniu do osób starszych
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 • Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych
 • Opowiadanie pt. „ Prezent dla babci i dziadka” Marta Krzemińska
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poszerzanie słownictwa obcojęzycznego
 • Utrwalenie znajomości nazw członków rodziny i relacji ich łączących
 • Rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie koncentracji na słowie czytanym
 • Ukazywanie walorów posiadania rodziny
 • Uzmysławianie cech charakteryzujących dzieci i osoby starsze
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i liczenia
 • Rozwijanie umiejętności odwzorowywania
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Zapoznanie z nową piosenką z repertuaru dziecięcego
 • Kształtowanie słuchu muzycznego
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • Utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami
 • Wykonanie laurki dla Dziadków oraz kwiatka
 • Stwarzanie okazji do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.