foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wszystko jest muzyką.

Termin realizacji: 30.01 - 03.02.2023 

 • Poznanie nazw instrumentów
 • Rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów
 • Kształtowanie wrażliwości na dźwięki
 • Opowiadanie M. Krzemińskiej pt. „ Muzyka jest wszędzie”
 • Utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji
 • Budowanie postawy zaufania wobec rówieśników
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poznanie pojęć dyrygent, orkiestra, batuta oraz nazw instrumentów
 • Zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu
 • Wdrażanie do występów publicznych
 • Rozwijanie aparatu mowy
 • Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
 • Opowiadanie Anity Głowińskiej pt. „ Kicia Kocia zakłada zespół muzyczny”
 • Poznanie brzmienia różnych instrumentów
 • Doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów
 • Kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy w parach i grupach
 • Zapoznanie z piosenka z repertuaru dziecięcego
 • Rozpoznawanie nastroju utworu
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Stwarzanie okazji do tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką
 • Zwrócenie uwagi na konieczność nieprzekraczania granic wyznaczonych przez innych ludzi
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • Rozwijanie zmysłów
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.