foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: W wiosennym ogrodzie.

Termin realizacji: 13 - 17.03.2023

 • Poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie
 • Poznani nazw sprzętów ogrodniczych i ich zastosowań
 • Kształtowanie nawyku dbania o porządek w swoim otoczeniu
 • Wdrażanie do szacunku wobec przyrody i pracy ludzi
 • Doskonalenie umiejętności słuchania tekstu literackiego  i odpowiadania na pytania
 • Opowiadanie pt. „ Wiosna w ogrodzie” Marta Krzemińska
 • Poznanie nazw wiosennych kwiatów oraz warunków niezbędnych do ich wzrostu
 • Nabywanie wiedzy o sposobie siania i sadzenia kwiatów
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wzrost posadzonej rośliny
 • Utrwalenie wiedzy o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin
 • Poszerzenie zasobu słownictwa o nazwy wiosennych kwiatów
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów zbiorów
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • Usprawnianie aparatu mowy
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
 • Poznanie nowej piosenki
 • Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • Zapoznanie z techniką siania nasion
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin
 • Kształtowanie postawy proekologicznej
 • Rozpoznawanie ziaren za pomocą dotyku
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.