foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: W świecie książek.

Termin realizacji: 20 - 24.03.2023

 • Poznanie zasad prawidłowego korzystania z książek
 • Opowiadanie Marty Krzemińskiej pt. „ W bibliotece”
 • Kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę
 • Uświadamianie wartości czytelnictwa w życiu człowieka i obcowania z książkami
 • Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne rzeczy
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia biblioteka, księgarnia
 • Poznanie podobieństw i różnic między tymi miejscami
 • Zapoznanie z akcją „ Drugie życie książki”
 • „Biblioteka” wiersz A. Nożyńskiej – Demianiuk
 • Poznanie etapów powstawania książki i zawodów związanych z procesem jej tworzenia
 • Uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • Poznanie piosenki tematycznej
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę
 • Kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • Utrwalenie wiedzy na temat książek
 • Pobudzanie zmysłów
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy
 • Uświadomienie korzyści płynących z regularnej lektury.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.