Uprzejmie prosimy o wpłaty za zajęcia dodatkowe
na wydzielony numer rachunku (rachunek inny niż do wpłat za czesne):

PRZEDSZKOLE PRYWATNE EKO-PARK    PKO BP 51 1020 2892 0000 5302 0479 2257

W tytule prosimy wpisać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA / RODZAJ ZAJĘĆ

Odpłatność:  TANIEC 120 zł/semestr,
                        KARATE 130 zł/semestr,
                             ROBOTYKA 150 zł/semestr

Pozostałe zajęcia dodatkowe płatne zgodnie z umową z wykonawcą.

Wpłaty prosimy dokonać do końca marca.