foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 24.06 - 28.06.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat tygodnia: Kocham Cię, mamo!

Czas realizacji: 20 - 24.05.2019
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej ze swoją rodziną.
 • Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku , miłości wobec swoich najbliższych.
 • Uświadamianie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy.
 • Nazywanie członków własnej rodziny.
 • Poznawanie pojęć rodzeństwo, brat, siostra, jedynak.
 • Rozpoznawanie emocji, nastrojów nazywanie ich.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny.
 • Kształtowanie logicznego myślenia.
 • Zauważanie i akceptowanie podobieństw i różnić między sobą innymi ludźmi.
 • Doskonalenie sposobu przedstawienia postaci. Kształtowanie umiejętności opisu.
 • Stosowanie określeń duży/mały starszy/młodszy.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Przypomnienie poznanych głosek. Rozbudzanie zainteresowania światem liter.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Integrowanie grupy podczas wspólnych występów.
 • Rozwijanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i zachęcanie do opanowania lęku przed nową sytuacją.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno -technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Nauka wierszy, piosenek i tańca na uroczystość – wytworzenie miłego i serdecznego nastroju.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.