foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 17.09 - 21.09.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Ja i środowisko.

Termin realizacji: 17 - 21.09.2018

 1. Doskonalenie umiejętności wyczucia własnego ciała i przestrzeni.
 2. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 3. Utrwalenie nazw części ciała.
 4. Poznanie różnych stanów emocjonalnych. Uświadomienie dzieciom, że wszyscy ludzie odczuwają emocje.
 5. Wdrażanie do utrzymywania czystości ciała. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wizyt u pielęgniarki. Rozumienie zakazu spożywania leków bez wiedzy dorosłych.
 6. Utrwalenie położenia przedmiotu w przestrzeni.
 7. Wprowadzenie nawyku codziennego prawidłowego szczotkowania zębów. Rozumienie konieczności dbania o higienę jamy ustnej.
 8. Rozwijanie sprawności manualnych dzieci.
 9. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozmowa na temat tego, co można zrobić, by wokół nas było czysto i przyjemnie.
 10. Wyjaśnienie: pojęć segregacja, recykling. Wskazanie możliwości wtórnego wykorzystania odpadów.
 11. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.
 12. Kształtowanie umiejętności dzielenia odpadów na papierowe, szklane i plastikowe. Rozwijanie zainteresowań ekologicznych.

Temat: Na ulicy.

Termin realizacji: 10 – 14.09.2018

 1. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie. Obserwowanie ruchu drogowego- samochodów i pieszych Poznanie znaczenia sygnalizacji świetlnej. Obserwowanie znaków drogowych znajdujących się w okolicy przedszkola.
 2. Sygnalizator świetlny – praca plastyczna. Ćwiczenia spostrzegawczości, dokładności i staranności.
 3. „ Co słyszysz?”- rozpoznawanie dźwięków ulicy. Kształtowanie uwagi i wrażliwości słuchowej. Będę kierowcą – osłuchanie z piosenką. Rozwijanie pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowo – słuchowej. Czytanie globalne wyrazów: Tak,  Nie, Uwaga!
 4. Na ulicy – zabawa ruchowa. Reagowanie ruchem na sygnał dźwiękowy.
 5. „Zebra i zebra” - rozwiązywanie zagadek. Rozumienie wieloznaczności słowa zebra. „Pasy” - cięcie nożyczkami kartki bez wyznaczonej linii. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie samodzielności.
 6. Oglądanie plansz ze znakami drogowymi, rozpoznawanie okolicznych znaków drogowych.
 7. Rozmowa z dziećmi o konieczności jazdy w foteliku samochodowym i zapinania pasów bezpieczeństwa.
 8. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 2.
 9. Zapoznanie z rolą i zadaniem policji, rozumienie wartości zawodu policjanta. Wzbudzanie szacunku i zaufania do policjanta, osoby która nam zawsze pomoże. Rozumienie zakazu rozmawiania z nieznajomymi osobami oraz sposobu postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.

Temat: W przedszkolu.

Termin realizacji: 03 – 07.09.2018

 1. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 2. Zabawy paluszkowe – rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i małej motoryki rąk.
 3. Zabawy ułatwiające zapamiętanie imion kolegów i koleżanek.
 4. Rozwijanie świadomości przestrzeni oraz własnego ciała. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 5. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 6. Rozpoznawanie i nazywanie znaczka własnego i kolegi.
 7. Kodeks grupy – zawarcie umów z dziećmi na temat prawidłowego zachowania się w grupie rówieśniczej. Magiczne słowa – rozmowa na temat słów, których należy używać wobec innych proszę, przepraszam, dziękuję.
 8. Praca plastyczna- wykonanie „słoneczek” symbolizujących nazwę grupy.
 9. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Tematy:

 1. Przyjaciele z różnych stron
 • „Chcę mieć przyjaciela” słuchanie opowiadania D. Niewoli; „ Mój przyjaciel” zabawa słownikowa
 • „Lusterka” zabawa naśladowcza w parach ; „Kółko graniaste” - zabawa integracyjna
 • „Jestem prawie czterolatkiem” kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności do grupy
 • „Zwierzęta z zoo” rozwiązywanie zagadek; Stary niedźwiedź, Ulijanka – tradycyjna zabawa ruchowa
 • „Duże – małe” zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie, przeliczanie, dokonywanie analizy sylabowej wyrazów
 • „Różne strony świata” praca z obrazkiem – poznanie wyglądu, zwyczajów i tradycji wybranych dzieci z różnych stron świata
 • Zając Tup – osłuchanie z piosenką; zabawy muzyczno – rytmiczne przy piosence
 • „Najmniejsza- największa” zabawa dydaktyczna
 • „Ile zwierzaków...? zabawa dydaktyczna; „Bańki mydlane” zabawy rozwijające ekspresję
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 1. Kim będę, gdy dorosnę
 • „Kto to?” - praca z obrazkiem
 • „Kim będę gdy dorosnę?” zabawa słownikowa
 • Pożar – słuchanie wiersza W. Broniewskiego; „Pali się” zabawa ruchowa
 • „Wóz strażacki” - praca plastyczna
 • „Komu potrzebne są te narzędzia?” zagadki słuchowe
 • „Naśladujemy różne zawody” zabawa naśladowcza
 • „W sklepie” praca z obrazkiem; „W sklepie z zabawkami” zabawa ruchowa
 • „Wielkie zakupy” zabawa matematyczna
 • U pana doktora – słuchanie wiersza M. Terlikowskiej; „Jedzie karetka” zabawa ruchowa
 • „Czego potrzebuje lekarz?” zabawa dydaktyczna – porządkowanie przedmiotów i wybieranie tych, które kojarzą się z chorobą i lekarzem
 • „Fryzjer” rozwiązywanie zagadki , klasyfikowanie przedmiotów wg przeznaczenia; „U fryzjera”-  zabawa tematyczna w kąciku
 1. Kolory lata
 • Każdy przedszkolak wie – osłuchanie z piosenką; Zabawy muzyczno - rytmiczne przy piosence „O różnych kolorach...” , „Taniec kolorów” improwizacja ruchowa przy piosence
 • „Co jest żółte?” zabawa słownikowa; „Duże – małe” zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie wg dwóch cech – kolor i wielkość
 • „Kolory” zabawa zręcznościowa
 • Letnia piosenka – praca z wierszem Z. Beszczyńskiej; „Co jest zielone?” zabawa słownikowa
 • „Raz, dwa, trzy, smok patrzy!” zabawa ruchowa; „Zielone smoki” zabawy plastyczne
 • „Co jest niebieskie ?” zabawa słownikowa; „Dzień i noc” zabawa ruchowa z chustą animacyjną
 • „Niebieskie niebo”- obserwacja nieba ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne odcienie koloru niebieskiego i kształty chmur
 • „Magiczne pudełko”zabawa sensoryczna; „Co jest czerwone?”zabawa słownikowa; „Czerwone balony” zabawy ruchowe z wykorzystaniem czerwonych balonów
 • „Balonik” popularna i tradycyjna zabawa integracyjna; „Po co jest potrzebna znajomość kolorów?” zabawa dydaktyczna
 • Kolorowe klocki - praca z wierszem W. Scisłowksiego; Kolorowy dom- konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków; rozwijanie umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów, zachowanie równowagi w trakcie wznoszenia budowli
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 1. Czekamy na wakacje
 • Na plaży – praca z wierszem J. Ratajczaka; „Co można robić na plaży?” - zabawa słownikowa
 • „Rekin” zabawa bieżna; „Muszelki i kamyki” zabawa dydaktyczna – układanie rytmów 2- i 3- elementowych
 • „Zamek z piasku” konstruowanie budowli w piaskownicy przedszkolnej
 • Pociąg krasnoludków- osłuchanie z piosenką. Zabawy muzyczno – rytmiczne przy piosence
 • „Gdzie jedziemy na wakacje?” zabawa słownikowa
 • „W górach” praca z obrazkiem – opowiadanie o sposobach spędzania czasu wolnego
 • „Letnie motyle” zabawa ruchowa; „Na wsi”- opowiadanie o obrazku ze szczególnym uwzględnieniem sposobów spędzania wolnego czasu na wsi oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac rolniczych
 • „Orzemy pole” zabawa ruchowa; „Kurczątka do kurnika” zabawa muzyczno- ruchowa
 • Jedziemy na wakacje – praca z wierszem Cz. Janczarskiego; „Sposób na nudę” - zabawy słownikowe
 • „Przejdź bezpiecznie- zabawa ruchowa – tor przeszkód;
 • „Latawce” - grupowa praca plastyczna
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Tematy:

 1. Nasze książki
 • wzbudzenie zainteresowania literaturą; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • różne książki – prezentacja różnego rodzaju książek
 • „Moja ulubiona bajka” zabawa słownikowa
 • rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczych
 • „Księgarnia” praca z wierszem B. Formy; „Książki na półkę” zabawa ruchowa
 • rozumienie pojęć: wysoko, nisko; jaki ma kształt moja książka? - zabawa badawcza – badanie kształtu prostokąta ; Szanujemy książki – zabawa poprzez działanie
 • „Tańczący woreczek” ćwiczenia rytmiczno – zręcznościowe
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 1. Wiosenna łąka
 • poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące. Opowiadanie O. Masiuk pt. „Przygoda na łące”; Co to za odgłosy? - ćwiczenia słuchowe
 • wycieczka na pobliską łąkę, w celu obserwacji życia owadów, małych zwierząt, roślin
 • rozwijanie sprawności manualnych ( prace motyli, bociana)
 • rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości
 • „Pierwszy motylek”praca z wierszem W. Broniewskiego ; „Motyle” zabawa muzyczno – ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej
 • osłuchanie z piosenką pt. „Łąka”; rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
 • „Tropimy owady” - zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup
 • „Żaby i bociany” praca z wierszem Z. Dmitrocy ; „Wiosenne rytmy” - ile jest...?- zabawa dydaktyczna
 • „Bocian patrzy” zabawa pobudzająco – hamująca
 • kolorowa łąka – zabawa dydaktyczna ; „Gra w zielone” zabawa orientacyjno – porządkowa
 1. Mama i Tata
 • „Serduszko” - słuchanie wiersza B. Formy; „Kim jest moja mama?”- zabawa słownikowa
 • magiczne pudełko – zabawa sensoryczna – kojarzenie przedmiotu z zawodem wykonywanym przez mamy oraz tatusiów
 • zabawa muzyczno – ruchowa „Praczki”
 • „Mój tato” praca z wierszem B. Formy „Kim jest mój tata?” zabawa słownikowa
 • rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek
 • osłuchanie z piosenką „Pomogę mamusi”; zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence
 • przygotowanie drobnych upominków dla swoich najbliższych z okazji ich święta
 1. Domowi ulubieńcy
 • Piesek – zabawy dźwiękonaśladowcze z wierszykiem
 • „Pimpuś” słuchanie opowiadania A. Świrszczyńskiej ; „Duży pies – mały pies” zabawa ruchowa
 • rozwijanie sprawności manualnych. Piesek – wyklejanka z kolorowego papieru
 • „Psy małe i duże” praca z obrazkiem
 • Przedszkolaki i zwierzaki – osłuchanie z piosenką ; zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence
 • „Motek kotka” - wyklejanie wełną kotka
 • Domowe zwierzątko – słuchanie opowiadania O. Masiuk; „Zwierzątka do domu” zabawa dydaktyczna – dopasowanie domku do zwierzęcia, nazywanie zwierząt i domów
 • Chomik – zabawy naśladowcze usprawniające narządy mowy dziecka – wg wiersza G. Wasilewicz; chomik – praca plastyczna – malowanie farbami plakatowymi
 • Co to za zwierzę? - rozwiązywanie zagadek ; „Kolorowe ptaki” praca z obrazkiem
 • „Papugowanie”- zabawa słownikowa
 • „Ile zwierzaków..?” zabawa dydaktyczna – przeliczanie w zakresie 4, układanie rytmów 2-, 3 – elementowych.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.