foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 09 - 13.03 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Termin realizacji: 30.03 – 03.04.2020

 1. Utrwalenie informacji dotyczących zwierząt wiejskich oraz ich młodych; praca z wierszem Stanisława Kraszewskiego „Na wiejskim podwórku” – rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających na wsi oraz ich młodych.
 2. „Zwierzęta”- naśladowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt oraz odgłosów, które wydają.
 3. Wprowadzenie litery Ł, ł , doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia w czytaniu.
 4. Pogłębienie wiedzy na temat jajek ,poznanie znaczenia numerów na jajkach ich budowy i sposobów wykorzystania; Z czego składa się jajo? – omówienie wyników eksperymentu, analiza budowy jajka. „Jakie potrawy można zrobić z jajek”? – tworzenie książki kucharskiej zawierającej potrawy z jajek, pogadanka na temat wartości odżywczych jaj.
 5. Poznanie ptaków znoszących jajka; „Ptaki i ich jaja” – dopasowywanie jaj do ptaków, które je złożyły, czytanie globalne, porównywanie wielkości, koloru i wagi jaj, szukanie różnic między kurą i kogutem.
 6. Doskonalenie umiejętności porównywania
 7. Doskonalenie umiejętności rozróżniania fikcji i rzeczywistości – przypomnienie znanych bajek o świnkach, wspólne oglądanie fragmentów bajki o świnkach, omówienie zachowań i miejsca zamieszkania świnek z bajki.
 8. Poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i zwyczajów świni
 9. Blok zajęć o emocjach – wdzięczność. „ Jestem wdzięczny ….” – zabawa w kończenie zdania.
 10. Poszerzanie informacji na temat baranów i owiec oraz ich hodowli; „Skąd się bierze wełnę?” – podawanie nazw i porównywanie wełnianych produktów, określanie i opisywanie wełny po dotyku.
 11. Doskonalenie motoryki małej
 12. Poszerzanie wiadomości na temat wartości odżywczych, wykorzystania i rodzajów mleka; „Co daje krowa?”- określanie smaku, koloru i zapachu różnych rodzajów mleka, produkty mleczne i bezmleczne – klasyfikacja. „Czy mleko jest zdrowe?” – porównywanie kartonów po mleku, pogadanka na temat wartości odżywczych mleka.
 13. Przypomnienie piosenki „Stary Donald farmę miał”
 14. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Zdjęcia - zwierzęta na wiejskim podwórku

Temat: Witaj Wiosno!

Termin realizacji: 23 – 27.03.2020

 • ,, Wiosenne dźwięki” – rozpoznawanie i podawanie nazw wiosennych odgłosów, czytanie globalne. Przeliczanie w zakresie 10, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.
 • ,, Wiosenna orkiestra ” – wydobywanie dźwięków z przedmiotów codziennego użytku (gazeta, łyżki,klocki itp.). ,,Wiosenna opowieść” - rysowanie dłońmi i farbami na dużych brystolach w rytm utworu ,,Tanz z Carminy Buran Carla Orffa”
 • ,, Jakie smaki kojarzą nam się z wiosną?” -arkusz badacza, polisensoryczne poznanie wiosennych warzyw, samodzielne opisywanie warzyw przez dzieci.
 • ,,Zdrowe kanapki?” – rozmowa na temat warzyw, ich dobroczynnego wpływu na organizm, przygotowanie kanapek przez dzieci.
 • ,, Gąsienica” - wysłuchanie wiersza Doroty Gellner, rozmowa na temat utworu.
 • ,,Stroje ludowe” – segregowanie obrazków na współczesne i dawne. Prezentacja głównych polskich strojów ludowych na ilustracjach. Słuchanie tekstu piosenki ludowej ,,Krakowiaczek”. Próba tańca kroków podstawowych.
 • Blok zajęć o emocjach – radość. ,,Wesoło jest wiosną” – słuchanie i analiza treści utworu.
 • ,,Ślimaki” - poznawanie ślimaków bez muszli i  z muszlą, oglądanie zdjęć, porównywanie, prostowanie mitów związanych ze ślimakami. ,, Rysujemy ślimaki” - rysowanie ślimaków, podążanie za instrukcją obrazkową, omówienie budowy ślimaka.
 • ,, Ślimak z gazety” - praca plastyczna.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Słuchanie utworu R. Piątkowskiej ,,Marzanna” - rozmowa na temat wysłuchanego utworu, odczytywanie liczb na podstawie daty rozpoczęcia kalendarzowej wiosny.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Zdjęcia - Prace domowe w grupie Słoneczek

Temat: W marcu jak w garncu.

Termin realizacji: 09 – 13.03.2020

 • ,, W marcu jak w garncu” – rozmowa z dziećmi na temat przysłowia, burza mózgów.
 • ,, O marcu, pannie Julianie i o ptaszku” – słuchanie opowiadania Lucyny Krzemienieckiej. Nauka i śpiewanie piosenki ,, W marcu”.
 • Wprowadzenie litery ,,W” , ,,w”. Doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenie logicznego myślenia, czytanie globalne.
 • ,,Co się rozpuszcza?” – zabawy badawcze z wodą.
 • Zapoznanie z wiosennymi pracami w ogrodzie.
 • ,,Stroje ludowe” – segregowanie obrazków na współczesne i dawne. Prezentacja głównych polskich strojów ludowych na ilustracjach. Słuchanie tekstu piosenki ludowej ,,Krakowiaczek” Próba tańca kroków podstawowych.
 • Blok zajęć o emocjach – złość. ,,Co wiemy o złości?” – dyskusja.
 • ,,Ludowe arcydzieła” rozmowa na temat sztuki ludowej. Ćwiczenia percepcji wzrokowej, koordynacji – wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • ,,Mała ojczyzna” – zajęcia z mapą. Próby określenia położenia miejscowości, z której pochodzą dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów. Czytanie krótkich czytanek z nowo poznaną lierą.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby.
 • Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Wynalazki.

Termin realizacji: 02 – 06.03.2020

 1. Usprawnianie analizy słuchowej; rozwijanie mowy i myślenia– „ Odkrycia i wynalazki” – co o takiego?” – odnajdywanie ukrytych zdjęć , analiza sylabowa nazw odkryć i wynalazków, określenie liczby sylab i przyporządkowanie jej liczby klocków, wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski. „Wynalazki”- swobodne wypowiedzi dzieci o tym, co to jest wynalazek. „Wynalazki i odkrycia, które zmieniły świat” – doskonalenie formułowania uzasadnień.
 2. Wprowadzenie litery P, p ; rozpoznawanie nowej litery wśród innych (nieznanych dziecku). Ozdabianie szablonu litery dowolnym materiałem.
 3. Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania – „Żelazko z duszą i inne wynalazki”- wysłuchanie opowiadania Agnieszki Filipkowskiej i rozmowa na temat jego treści. „Ile? O ile?” – zabawa matematyczna, porównywanie liczebności zbiorów.
 4. „Elektryczność” – rozbudzanie kreatywności dzieci przez zadawanie pytań otwartych: Co by było, gdyby nie było prądu? Co działa dzięki elektryczności?
 5. Doskonalenie grafomotoryki i percepcji wzrokowej , wyszukiwanie podobieństw i różnic „Żarówki”.
 6. Ćwiczenie logicznego myślenia- rozpoznawanie urządzeń potrzebujących dostępu do prądu.
 7. „Co do czego?” – łączenie w pary obrazków z dawnymi przedmiotami i ich współczesnymi odpowiednikami.
 8. Rozpoznawanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów; Zagadki słuchowe – odgadywanie nazw urządzeń gospodarstwa domowego oraz środków transportu po odgłosach, które wydają.
 9. Kształtowanie twórczego myślenia- „Runda w kole” – wymienianie rzeczy zawierających w sobie koło. „Gdybanie” – próba odpowiedzi na pytanie otwarte: Co by było, gdyby nie wymyślono koła?
 10. Doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu –„Telefon” opowiadanie Renaty Piątkowskiej „ Telefon dawniej i dziś” – porównanie wyglądu dawnych i obecnych telefonów.
 11. Rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich.
 12. Blok zajęć o emocjach – poczucie bezpieczeństwa.
 13. Prace plastyczne i techniczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: W dawnych czasach.

Termin realizacji: 24 – 28.02.2020

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami. Rozmowa na temat tego jak wyglądał świat w dawnych czasach. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami.
 • Prezentacja wybranych informacji o niektórych dinozaurach (wielkość, wygląd, sposób życia, preferowana dieta).
 • Wprowadzenie liczby 10 –przeliczanie elementów, łączenie grafemu z liczbą elementów, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego podczas samodzielnego eksperymentowania (podczas zabawy badawczej utrwalenie wiedzy o przyczynach wybuchów wulkanów).
 • Poszerzanie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa.
 • Porównywanie liczebności zbiorów, zajęcia matematyczne.
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach.
 • Utrwalenie poznanych liter. Odczytywanie wybranych wyrazów związanych z tematyką tygodnia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.