foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 19.02 - 23.02.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Tematy:

 1. Dawno, dawno temu
 • Prehistoryczny las – słuchanie opowiadania na temat dawnych czasów i rozmowa na ten temat
 • W kopalni – słuchanie wiersza T. Kubiaka i omówienie jego treści ; „Węgiel”zabawa badawcza
 • Czarny jak węgiel – zabawa orientacyjno – porządkowa
 • „Wagoniki z węglem” – rysowanie węglem.
 • Spotkanie z dinozaurami – praca z obrazkiem
 • Gimnastyka buzi i języka – usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia oddechowe, języka i warg.
 • „ Jajko dinozaura” - zabawa z piłką
 • „Rycerza Bolka rozmyślania przy śniadaniu”- słuchanie wiersza A. Stokes i rozmowa dotycząca jego treści
 • „ Magiczne pudełko” zabawa sensoryczna – rozpoznawanie przedmiotów,które są związane z postaciami rycerza i królewny.
 • „ Wieża królewny”- konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków; rozwijanie umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów, zachowanie równowagi w trakcie wznoszenia budowli
 1. Próbujemy mierzyć
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu; porównywanie długości przedmiotów
 • rozwijanie mowy i myślenia; prawidłowe posługiwanie się określeniami: wysoki, niski
 • rozwijanie umiejętności określenia masy przedmiotów ( lekki, ciężki)
 • rozwijanie sprawności manualnych- „ Kolorowa waga”
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem, poczucia rytmu – „ Miś z laleczką”
 1. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
 • uważne słuchanie opowiadania; rozwijanie mowy „ Jak nasza mama zreperowała księżyc” J. Papuzińskiej
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych - „ Przybysze z kosmosu”
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat - „ Nasza planeta”
 • Halo, to mówi Ziemia – słuchanie fragmentów wiersza A. H. Murgrabi.
 • Nauka rymowanki „Ziemia” – nasza planeta.
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa „Mieszkańcy Ziemi”.
 1. Dzień i noc
 • zapoznanie dzieci ze zjawiskami powstawania dnia i nocy
 • Słońce – słuchanie wiersza M. Joniec i rozmowa dotycząca jego treści; „ Wchodzi słońce coraz wyżej i zachodzi coraz niżej” zabawa muzyczna z gamą.
 • „Słonko na dywanie”- kreślenie koła w powietrzu, przestrzeni; na dużym formacie; „ Słonko na kartce” malowanie słońca farbami plakatowymi.
 • Żółte i wesołe- zabawa dydaktyczna- grupowanie wg koloru i cechy.
 • Idzie niebo – słuchanie i rozmowa na temat wiersza E. Szelburg – Zarembiny
 • Księżyc i gwiazdki -zabawa ruchowa
 • Gwiazdy – praca plastyczna – stemplowanie białą farbą na czarnym kartonie.
 • „Układanie rytmu dnia i nocy” zabawa matematyczna.
 • Słoneczko rozchmurz buzię – zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence.
 • Dlaczego spać jest fajnie – słuchanie opowiadania O. Masiuk; rozmowa dotycząca treści opowiadania

Tematy:

 1. Biało dookoła
 • uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu
 • Gwiazdki – słuchanie opowiadania O. Masiuk. Kształtowanie uważnego słuchania tekstu. Rozwijanie wypowiedzi poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Śnieg – ćwiczenia oddechowe i motoryczne. Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych poprzez wydłużanie wydechu i dostosowanie siły natężenia powietrza w trakcie dmuchania na watę, podarte kawałki papieru itp.
 • zimowe zagadki
 • rozwijanie sprawności manualnych – rysowanie, kolorowanie zimowych obrazków
 • „ Ile gwiazdek” zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności liczenia
 • „ Zabawa śnieżynek” zabawa orientacyjno – porządkowa
 • „ Biały obrazek”- malowanie palcami białą farbą . Rozwijanie sprawności motorycznych i percepcji wzrokowej w trakcie malowania
 • „ Królowa śniegu” składanie obrazka z 3 części w pionie. Kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie układania całego obrazka. Wypowiedzi na temat popularnej baśni
 • „ Królewski bal” zabawy ruchowe przy muzyce
 • „ Spacer królowej” spacer w pobliżu przedszkola.
 1. Babcia i Dziadek
 • Kiedy babcia była mała – rozmowa w oparciu o tekst I. Suchorzewskiej. Poznawanie osób z najbliższego otoczenia. Podawanie informacji o osobach najbliższych.
 • Cukierek dla babci - zabawa dydaktyczna. Kształtowanie sprawności motorycznych w trakcie zawijania cukierków w papier i odszukiwania ich ukrytych wśród innych przedmiotów.
 • Fajni dziadkowie – osłuchanie z piosenką. Swobodne wypowiedzi ruchowe oparte na tekście piosenki.
 • Aerobik dla babci i dziadka – zabawy ruchowe wg pomysłów Nauczyciela i dzieci przy piosence.
 • Kwiatek dla babci – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie segregowania i układania guzików w określony przez nauczyciela wzór( kwiatek).
 • „ Dziadek budowniczy” zabawa dydaktyczna. Łączenie przyczyn i skutków. Poznawanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 • Imiona dziadków – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania imion o różnym tempie i rytmie. Podawanie informacje o najbliższych członkach rodziny.
 • „ Buziaki dla babci i dziadka” zabawy z cmokaniem. Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych.
 • Wykonanie prezentu dla babci i dziadka.
 1. Lubimy zimę
 • Śnieg – rozmowa na podstawie tekstu I. Salach. Podawanie informacji o najbliższym otoczeniu. Kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie składania obrazka w całość.
 • „ Kule” zabawa badawcza. Poznawanie właściwości papieru – gazet. Rozwijanie sprawności motorycznych w trakcie zgniatania i formowania kuli.
 • „ Bałwanek” zabawa z elementem toczenia.
 • rozwijanie sprawności manualnych – lepienie bałwanków
 • „ Zimowe zabawy” zabawy muzyczno - ruchowe przy muzyce dowolnie wybranej przez nauczyciela. Kształtowanie reakcji na sygnał. Zwrócenie uwagi na estetyczny sposób poruszania się, w tym podskoków z nogi na nogę.
 • „ Na saneczkach” zabawa z elementem biegu.
 • „ Zimowe wyścigi” zabawa dydaktyczna. Kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie kontynuowania rytmów.
 • „ Na nartach” zabawa z elementem przysiadu.
 • „ Dla Hani i Zdzisia” zabawa dydaktyczna. Nazywanie rodzajów łyżew i dyscyplin sportowych z nimi związanych: jazda figurowa na lodzie, hokej. Podawanie różnic między łyżwami damskimi i męskimi.
 • Zimowe zagadki
 1. Bajki i bajeczki
 • O dobrym synku- słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego, rozmowa na jego temat „ W drodze po żywą wodę” opowieść ruchowa.
 • „ Dobrze – źle” zabawa dydaktyczna; rozróżnienie dobrych i złych zachowań, ćwiczenia w mowie.
 • Kozucha Kłamczucha – słuchanie i rozmowa na temat opowiadania Nauczyciela z wykorzystaniem sylwet postaci w oparciu o utwór J. Porazińskiej. „ Robimy teatrzyk” wykorzystanie sylwet do zabaw parateatralnych.
 • „ Jestem samodzielny ” kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego ubierania się i ustawianiem parami przed wyjściem na spacer.
 • Praca plastyczna – wyklejanie kawałkami kolorowego papieru koziołka – ćwiczenia sprawności manualnych.
 • Obcy – słuchanie opowiadania O. Masiuk i rozmowa dotycząca jego treści.
 • „ Czerwony Kapturek” praca z obrazkiem, ćwiczenia słownikowe; podkreślenie morału bajki: nie rozmawiaj z obcymi.
 • „ Trzy świnki”- teatrzyk w wykonaniu N. w oparciu o utwór P. Holeinone'go, rozmowa dotycząca treści teatrzyku.
 1. Zabawy w karnawale
 • Karnawał – słuchanie i rozmowa na temat wiersza Z. Dmitrocy; „Taniec śnieżynek” zabawa z elementem przysiadu.
 • „ Maski ”zabawa rozwijająca spostrzegawczość, ćwiczenia słownikowe.
 • „ Karnawałowe granie” zabawy z użyciem instrumentów perkusyjnych.
 • „ Poleczka z balonikiem” spontaniczna zabawa z balonami przy dowolnej muzyce. „ Balonikowe buźki”- malowanie mazakami na balonach oczu, ust, nosa, wg pomysłu dzieci; „ Bal bałwanków” zabawy muzyczne przy piosence.
 • „ Kto nie ma pary?” zabawa dydaktyczna – łączenie w pary takich samych elementów , kształtowanie pojęcia liczby jeden w aspekcie kardynalnym.
 • „ Kanapki karnawałowe” wykonywanie i ozdabianie wg pomysłów dzieci.
 • „ Karnawałowe szaleństwo” rozwiązywanie zagadek dotyczących postaci z balu przebierańców; ćwiczenia słownikowe.

Tematy:

 1. Spotkanie z listonoszem
 • poznanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów. Rozmowa w oparciu o historyjkę obrazkową i tekst I. Salach
 • kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów : mały, duży.
 • kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dzielenia wyrazów na sylaby i klaskanie.
 • rozwijanie motoryki poprzez kreślenie linii pionowych i poziomych
 • kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie słuchania muzyki „ chodzi listonosz”
 • poznawanie znanych przedmiotów poprzez dotyk. Poznawanie znaczenia słowa paczka, podawanie znaczenia adresu
 • „Listy do Mikołaja”- stemplowanie kopert. Rozwijanie motoryki poprzez regulowanie siły nacisku i napięcia
 • „ Przesyłka”- odciskanie kształtu foremek w masie solnej i malowanie palcami . Rozwijanie sprawności motorycznych.
 • „ Trąbi trębacz”- zabawa językowa i ćwiczenia oddechowe wg E. i W. Szwajkowskich. Rozwijanie sprawności językowych w trakcie powtarzania onomatopei trata – tata.
 1. Goście za oknem
 • poznanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określenie cech charakterystycznych oraz warunków do życia wróbla. Ptaki - słuchanie opowiadania Masiuk.
 • kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dokonywania syntezy sylab ( nazwy ptaków) z pomocą naturalnych efektów perkusyjnych lub gry na wybranym instrumencie. Ptaki – zabawa naśladowcza.
 • ćwiczenia oddechowe „ Kolorowe piórka”.
 • „Idzie grudzień” osłuchanie z piosenką
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie odszukiwania obrazka przedstawiającego gila wśród innych ptaków.
 • kształtowanie umiejętności segregowania elementów w trakcie dopasowywania w odpowiednie miejsce.
 • poznawanie różnych ziaren i przedmiotów. „Smakołyki nie tyko dla sikorki”- zabawa polisensoryczna.
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie dobierania pasujących do siebie obrazków w pary. „ Dla kogo?..” zabawa dydaktyczna.
 • „ W karmniku jest ptaków bez liku”- kolorowanie i naklejanie sylwet ptaków oraz ziaren.
 1. Choinkowe ozdoby oraz spotkanie przy wigilijnym stole
 • „Łowicka wycinanka” poznanie pawia , jego cech charakterystycznych .Poznanie elementów kultury ludowej regionu łowickiego – wycinanki.
 • „ Pawie oczka” zabawa dydaktyczna . Rozpoznawanie i nazywanie kół wśród figur geometrycznych ( wykonanie ozdoby choinkowej)
 • „kolorowe łańcuchy – kształtowanie pojęć dotyczących długości. Stosowanie pojęć: krótki, długi.
 • „Aniołki” zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza H. Niewiadomskiej. Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • „Rób to co aniołek” zabawa naśladowcza. Kształtowanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • kształtowanie motoryki w trakcie kolorowania postaci aniołka
 • „Choinka”zabawa naśladowcza w oparciu o tekst A. Maćkowiaka.
 • „Kolęda” słuchanie i śpiewanie kolędy. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie zabaw. Wprowadzenie kroku dosuwanego do przodu.
 • „Piękne kartki, ciepłe słówka”- zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst B. Piergi. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie szukania 2 części karki świątecznej. Poznawanie i podawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.
 • „Wigilijny wieczór” słuchanie opowiadania O. Masiuk. Klasyfikowanie wg jednej cechy.
 • „Świąteczna gwiazdka” rozwijanie motoryki małej w trakcie odciskania foremki w masie solnej.
 1. Przez okrągły rok
 • „Biały” – słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego . Nazywanie koloru białego i czarnego. Podawanie charakterystycznych dla białego koloru przedmiotów. Poszerzenie słownika o wyraz biel.
 • „Bal pór roku” zabawy muzyczno – ruchowe przy muzyce. Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał.
 • „ Skąd się bierze zielony” zabawy badawcze. Poznanie zjawiska mieszania się barw.
 • „Wiosna, lato, jesień, zima” zabawa dydaktyczna. Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności . Nazywanie pór roku.
 • podawanie cech charakterystycznych pogody: (zachmurzenie, temperatura, opady, wiatr itp.)

Tematy:

 1. Moja rodzina
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Brat lub Siostra
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie odszukiwania i nazywania obrazków ( przedmiotów) - „ Narzędzia taty”
 • kształtowanie umiejętności składania obrazka z 2 części – puzzle
 • poznawanie dźwięków z otoczenia i nazywanie ich.
 1. Pada i pada
 • rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi
 • rozwijanie sprawności manualnych oraz inwencji twórczej ( wykonanie parasolki wg wzoru)
 • zabawy ruchowe z elementem równowagi „ chodzimy w kaloszach”
 • kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie wskazywania przedmiotów, które latają
 • usprawnienie pracy narządów mowy poprzez dmuchanie. Ćwiczenia oddechowe
 • nauka piosenki pt. „ Zła pogoda”.
 1. Jesienne malowanie
 • poznawanie kolorów i walorów smakowych wybranych przypraw kuchennych
 • kształtowanie poczucia rytmu w trakcie naśladowania różnych efektów perkusyjnych. Zabawy muzyczno ruchowe z gazetami
 • rozwijanie motoryki w trakcie łączenia kawałków plasteliny o różnych kolorach. Nadawanie nazw powstałym kolorom
 • kształtowanie logicznego myślenia w trakcie segregowania przedmiotów wg jednej cechy ( np. przeznaczenia). Uczenie wyrażania opinii i argumentowania
 • rozwijanie motoryki małej w trakcie rysowania na kartonie. Malowanie kredą nasączoną w wodzie z cukrem.
 1. Ubrania na zimne dni
 • wskazywanie rodzajów czapek i podawanie ich przeznaczenia
 • porządkowanie czapek wg pory roku, dla której są one charakterystyczne
 • praca plastyczna – kolorowanie czapek i szalików
 • kształtowanie logicznego myślenia w trakcie nazywanie i segregowania ubrań
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie wskazywania odzieży letniej, zimowej. Podawanie i wskazywanie sposobu na zimne chłody np. picie mleka z miodem
 • „sznurowanie” - rozwijanie sprawności motorycznych w trakcie przekładania sznurków
 • „Bluzka pani Jesieni” - ozdabianie sylwety bluzki wg pomysłu dzieci. Rozwijanie sprawności motorycznych w trakcie naklejania elementów
 • rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.

Tematy:

 1. Warzywa
 • zapoznanie z nazwami wybranych warzyw ( marchew, pietruszka, kapusta, ziemniak)
 • oglądanie warzyw przyniesionych przez wychowawcę ; nazywanie ich, dotykanie, wąchanie.
 • nauka piosenki „ Piosenka wesołej kapusty”
 • stemplowanie stemplami z ziemniaka „ koszyka”
 • ćwiczenia plastyczne
 1. Jesienią w parku – zwierzęta w parku
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci
 • dary jesieni – liście, orzechy, kasztany, jarzębina, grzyby. Wzbogacanie kącika przyrodniczego
 • rozwijanie sprawności manualnych – bukiety z liści, nasze jesienne drzewka
 • zabawy muzyczno – ruchowe. Osłuchanie z piosenką „ Jesienna śpiewanka”
 • rozwijanie motoryki małej „ Nawlekanie korali”
 • ćwiczenia klasyfikacyjne – Jakie zwierzęta przesypiają zimę?
 1. Las jesienią – zwierzęta w lesie
 • poznawanie środowiska leśnego, jego mieszkańców i ich zwyczajów
 • zagadki słowne – Jakie zwierzęta znajdują się na obrazkach?
 • zabawy ruchowe z elementem chodzenia na czworakach „Strachliwy jeż”
 • rozpoznawanie dźwięków – dopasowywanie ich do odgłosu zwierzęcia
 • kształtowanie spostrzegawczości – dobieranie obrazków w pary
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce
 • zapoznanie z nazwami wybranych grzybów : kurki, muchomor, borowik
 1. Przygotowanie do zimy
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie układania z figur geometrycznych. Zabawa wzrokowa pt. „ Psia buda”
 • poznanie środowiska i warunków życia psa
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych „ Podglądamy ptaki w przedszkolnym ogrodzie”
 • uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania się wiewiórki do zimy
 • nauka piosenki pt. „ Ruda wiewióreczka” ( sł. N. Kuczyńska, muz. M. Krasjew )
 • podkreślenie znaczenia przetworów jako rodzaju zapasów na zimę
 • poznawanie etapów robienia przetworów
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów związanych z przygotowaniem przetworów.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.