foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 11.12 - 15.12.2017

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Tematy:

 1. Spotkanie z listonoszem
 • poznanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów. Rozmowa w oparciu o historyjkę obrazkową i tekst I. Salach
 • kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów : mały, duży.
 • kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dzielenia wyrazów na sylaby i klaskanie.
 • rozwijanie motoryki poprzez kreślenie linii pionowych i poziomych
 • kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie słuchania muzyki „ chodzi listonosz”
 • poznawanie znanych przedmiotów poprzez dotyk. Poznawanie znaczenia słowa paczka, podawanie znaczenia adresu
 • „Listy do Mikołaja”- stemplowanie kopert. Rozwijanie motoryki poprzez regulowanie siły nacisku i napięcia
 • „ Przesyłka”- odciskanie kształtu foremek w masie solnej i malowanie palcami . Rozwijanie sprawności motorycznych.
 • „ Trąbi trębacz”- zabawa językowa i ćwiczenia oddechowe wg E. i W. Szwajkowskich. Rozwijanie sprawności językowych w trakcie powtarzania onomatopei trata – tata.
 1. Goście za oknem
 • poznanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określenie cech charakterystycznych oraz warunków do życia wróbla. Ptaki - słuchanie opowiadania Masiuk.
 • kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dokonywania syntezy sylab ( nazwy ptaków) z pomocą naturalnych efektów perkusyjnych lub gry na wybranym instrumencie. Ptaki – zabawa naśladowcza.
 • ćwiczenia oddechowe „ Kolorowe piórka”.
 • „Idzie grudzień” osłuchanie z piosenką
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie odszukiwania obrazka przedstawiającego gila wśród innych ptaków.
 • kształtowanie umiejętności segregowania elementów w trakcie dopasowywania w odpowiednie miejsce.
 • poznawanie różnych ziaren i przedmiotów. „Smakołyki nie tyko dla sikorki”- zabawa polisensoryczna.
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie dobierania pasujących do siebie obrazków w pary. „ Dla kogo?..” zabawa dydaktyczna.
 • „ W karmniku jest ptaków bez liku”- kolorowanie i naklejanie sylwet ptaków oraz ziaren.
 1. Choinkowe ozdoby oraz spotkanie przy wigilijnym stole
 • „Łowicka wycinanka” poznanie pawia , jego cech charakterystycznych .Poznanie elementów kultury ludowej regionu łowickiego – wycinanki.
 • „ Pawie oczka” zabawa dydaktyczna . Rozpoznawanie i nazywanie kół wśród figur geometrycznych ( wykonanie ozdoby choinkowej)
 • „kolorowe łańcuchy – kształtowanie pojęć dotyczących długości. Stosowanie pojęć: krótki, długi.
 • „Aniołki” zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza H. Niewiadomskiej. Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • „Rób to co aniołek” zabawa naśladowcza. Kształtowanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • kształtowanie motoryki w trakcie kolorowania postaci aniołka
 • „Choinka”zabawa naśladowcza w oparciu o tekst A. Maćkowiaka.
 • „Kolęda” słuchanie i śpiewanie kolędy. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie zabaw. Wprowadzenie kroku dosuwanego do przodu.
 • „Piękne kartki, ciepłe słówka”- zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst B. Piergi. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie szukania 2 części karki świątecznej. Poznawanie i podawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.
 • „Wigilijny wieczór” słuchanie opowiadania O. Masiuk. Klasyfikowanie wg jednej cechy.
 • „Świąteczna gwiazdka” rozwijanie motoryki małej w trakcie odciskania foremki w masie solnej.
 1. Przez okrągły rok
 • „Biały” – słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego . Nazywanie koloru białego i czarnego. Podawanie charakterystycznych dla białego koloru przedmiotów. Poszerzenie słownika o wyraz biel.
 • „Bal pór roku” zabawy muzyczno – ruchowe przy muzyce. Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał.
 • „ Skąd się bierze zielony” zabawy badawcze. Poznanie zjawiska mieszania się barw.
 • „Wiosna, lato, jesień, zima” zabawa dydaktyczna. Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności . Nazywanie pór roku.
 • podawanie cech charakterystycznych pogody: (zachmurzenie, temperatura, opady, wiatr itp.)

Tematy:

 1. Moja rodzina
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Brat lub Siostra
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie odszukiwania i nazywania obrazków ( przedmiotów) - „ Narzędzia taty”
 • kształtowanie umiejętności składania obrazka z 2 części – puzzle
 • poznawanie dźwięków z otoczenia i nazywanie ich.
 1. Pada i pada
 • rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi
 • rozwijanie sprawności manualnych oraz inwencji twórczej ( wykonanie parasolki wg wzoru)
 • zabawy ruchowe z elementem równowagi „ chodzimy w kaloszach”
 • kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie wskazywania przedmiotów, które latają
 • usprawnienie pracy narządów mowy poprzez dmuchanie. Ćwiczenia oddechowe
 • nauka piosenki pt. „ Zła pogoda”.
 1. Jesienne malowanie
 • poznawanie kolorów i walorów smakowych wybranych przypraw kuchennych
 • kształtowanie poczucia rytmu w trakcie naśladowania różnych efektów perkusyjnych. Zabawy muzyczno ruchowe z gazetami
 • rozwijanie motoryki w trakcie łączenia kawałków plasteliny o różnych kolorach. Nadawanie nazw powstałym kolorom
 • kształtowanie logicznego myślenia w trakcie segregowania przedmiotów wg jednej cechy ( np. przeznaczenia). Uczenie wyrażania opinii i argumentowania
 • rozwijanie motoryki małej w trakcie rysowania na kartonie. Malowanie kredą nasączoną w wodzie z cukrem.
 1. Ubrania na zimne dni
 • wskazywanie rodzajów czapek i podawanie ich przeznaczenia
 • porządkowanie czapek wg pory roku, dla której są one charakterystyczne
 • praca plastyczna – kolorowanie czapek i szalików
 • kształtowanie logicznego myślenia w trakcie nazywanie i segregowania ubrań
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie wskazywania odzieży letniej, zimowej. Podawanie i wskazywanie sposobu na zimne chłody np. picie mleka z miodem
 • „sznurowanie” - rozwijanie sprawności motorycznych w trakcie przekładania sznurków
 • „Bluzka pani Jesieni” - ozdabianie sylwety bluzki wg pomysłu dzieci. Rozwijanie sprawności motorycznych w trakcie naklejania elementów
 • rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.

Tematy:

 1. Warzywa
 • zapoznanie z nazwami wybranych warzyw ( marchew, pietruszka, kapusta, ziemniak)
 • oglądanie warzyw przyniesionych przez wychowawcę ; nazywanie ich, dotykanie, wąchanie.
 • nauka piosenki „ Piosenka wesołej kapusty”
 • stemplowanie stemplami z ziemniaka „ koszyka”
 • ćwiczenia plastyczne
 1. Jesienią w parku – zwierzęta w parku
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci
 • dary jesieni – liście, orzechy, kasztany, jarzębina, grzyby. Wzbogacanie kącika przyrodniczego
 • rozwijanie sprawności manualnych – bukiety z liści, nasze jesienne drzewka
 • zabawy muzyczno – ruchowe. Osłuchanie z piosenką „ Jesienna śpiewanka”
 • rozwijanie motoryki małej „ Nawlekanie korali”
 • ćwiczenia klasyfikacyjne – Jakie zwierzęta przesypiają zimę?
 1. Las jesienią – zwierzęta w lesie
 • poznawanie środowiska leśnego, jego mieszkańców i ich zwyczajów
 • zagadki słowne – Jakie zwierzęta znajdują się na obrazkach?
 • zabawy ruchowe z elementem chodzenia na czworakach „Strachliwy jeż”
 • rozpoznawanie dźwięków – dopasowywanie ich do odgłosu zwierzęcia
 • kształtowanie spostrzegawczości – dobieranie obrazków w pary
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce
 • zapoznanie z nazwami wybranych grzybów : kurki, muchomor, borowik
 1. Przygotowanie do zimy
 • kształtowanie spostrzegawczości w trakcie układania z figur geometrycznych. Zabawa wzrokowa pt. „ Psia buda”
 • poznanie środowiska i warunków życia psa
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych „ Podglądamy ptaki w przedszkolnym ogrodzie”
 • uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania się wiewiórki do zimy
 • nauka piosenki pt. „ Ruda wiewióreczka” ( sł. N. Kuczyńska, muz. M. Krasjew )
 • podkreślenie znaczenia przetworów jako rodzaju zapasów na zimę
 • poznawanie etapów robienia przetworów
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów związanych z przygotowaniem przetworów.

Tematy:

 1. W przedszkolu
  • poznanie i zapamiętanie imion dzieci
  • zabawy i ćwiczenia integracyjne, ułatwiające poznanie się dzieci i ich adaptację w przedszkolu
  • zabawy spostrzegawcze – odszukiwanie swoich znaczków w różnych miejscach w przedszkolu
  • budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią
 2. Droga do przedszkola
  •  zapoznanie z nazwami wybranych domów i ich mieszkańcami
  • pokaż mi swój domek – słuchanie wiersza H. Bechlerowej ilustrowanego sylwetami domów i zwierząt, które w nich mieszkają
  • zabawy konstrukcyjne, budowanie domów z klocków, porównywanie ich wielkości, stosowanie określeń: mały, duży, większy, mniejszy.
  • zapoznanie z pracą policjanta i jego wyglądem
 3. Oto ja
  • rozwijanie umiejętności wskazywania i nazywania wybranych części ciała
  • pięć paluszków – zabawa umuzykalniająca
  • ćwiczenia spostrzegawczości – odszukiwanie dwóch takich samych rysunków
 4. Owoce
  • zapoznanie z nazwami wybranych owoców
  • oglądanie owoców przyniesionych przez wychowawcę: nazywanie ich; dotykanie; wąchanie
  • nauka piosenki „ A ja wiem”
  • zabawy ruchowe z elementami równowagi: spacer z jabłkiem
  • ćwiczenia plastyczne

Copyright © 2017 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.