foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 18 - 22.02.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: W krainie baniek mydlanych.

Termin realizacji: 18.02 - 22.02.2019

 1. Wie, jak powstają bańki mydlane. Wykonuje ćwiczenia oddechowe.
 2. Stopniuje przymiotniki określające wysokość.
 3. Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka.
 4. Samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych.
 5. Zna zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków chemicznych.
 6. Porządkuje obrazki historyjki obrazkowej zgodnie z następstwem czasu.
 7. Przelicza i ustala równoliczność zbiorów. Posługuje się określeniami: tyle samo, mniej, więcej.
 8. Sprawnie posługuje się nożyczkami. Wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją. Wykazuje się zmysłem estetycznym i pomysłowością.
 9. Doskonali sprawność i koordynację ruchową.

Temat: Kolory i dźwięki wody.

Termin realizacji: 11 – 15.02.2019

 1. Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody
 2. Ćwiczy narządy artykulacyjne podczas naśladowania odgłosów wody.
 3. Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.
 4. Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach wodnych.
 5. Klasyfikuje ubrania ze względu na przydatność w określonych warunkach atmosferycznych.
 6. Przelicza w zakresie 1 – 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 7. Ćwiczy sprawność manualną, rysując po śladzie.
 8. Poznaje różne sposoby barwienia wody z wykorzystaniem naturalnych i sztucznych barwników.
 9. Poznaje nową technikę plastyczną - „mokre w mokrym”
 10. Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.

Temat: Odpływamy w świat marzeń.

Termin realizacji: 04 – 08.02.2019

 1. Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń. Zna pojęcie marzenia.
 2. Poprawnie formułuje wypowiedzi, opowiadając o swoich marzeniach.
 3. Doskonali umiejętności wokalne i poczucie rytmu.
 4. Przekształca swoje myśli na obraz.
 5. Doskonali słuch fonematyczny ( wyszukiwanie obrazków rozpoczynających się podaną głoską).
 6. Przelicza elementy w dostępnym zakresie.
 7. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej „ Krople”.
 8. Rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Temat: Jest woda – jest życie.

Termin realizacji: 28.01 – 01.02.2019

 1. Poznaje uproszczony schemat obiegu wody w przyrodzie.
 2. Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.
 3. Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.
 4. Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.
 5. Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.
 6. Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.
 7. Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar ich poruszania się.

Temat: Zimowe wieczory w świetle lampki.

Termin realizacji: 21 – 25.01.2019

 1. Poznaje pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka.
 2. Interesuje się książkami i szanuje je. Wymienia różnice między czasopismem a książką.
 3. Wie, co to jest teatr i jak trzeba się w nim zachowywać.
 4. Obserwuje światło i rozumie zjawisko powstawania cienia.
 5. Rozpoznaje cienie i łączy je z odpowiednimi postaciami z bajek.
 6. Rozumie pojęcia: scena, widownia, kurtyna. Współpracuje z rówieśnikami podczas zabawy w teatr.
 7. Dostrzega prosty rytm i posługuje się pojęciem na przemian.
 8. Poznaje urządzenia elektryczne i zasady bezpiecznego korzystania z nich. Rozumie zasady oszczędnego gospodarowania prądem.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.