foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 27 - 31.01 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zimowe mistrzostwa sportowe.

Termin realizacji: 27 – 31.01.2020

 1. ,, Bezpieczne zimowe zabawy” – rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
 2. ,,Narty” – burza mózgów. Prezentacja zdjęć dyscyplin wykorzystujących narty. Podobieństwa i różnice – rozmowa o podobieństwach i różnicach w wyglądzie sportowców, w wyglądzie nart.
 3. Wprowadzenie liczby 9, przeliczanie, utrwalanie aspektu porządkowego liczby. Zabawa plastyczna, wypełnianie konturu cyfry 9 różnymi materiałami.
 4. ,, Sanki – prezentacja zdjęć dyscyplin sportowych: bobsleje, saneczkarstwo. Wyjaśnienie zasad tych dyscyplin.
 5. ,, Sporty na lodzie - ,,rozmowa na temat sportów znanych dzieciom, które można uprawiać tylko na lodzie. Prezentacja zdjęć. Porównywanie wyglądu zawodników.
 6. ,,Olimpiada” – prezentacja i wyjaśnienie symbolu olimpiady, pochodzenia kolorów kół.
 7. Blok zajęć o emocjach – duma, satysfakcja, radość.
 8. Rysowanie szlaczków w liniaturze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania.
 9. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 10. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Co można robić zimą?

Termin realizacji: 20 – 24.01.2020

 1. „Co trzeba mieć na zimową wyprawę? – burza mózgów. Odczytywanie symboli i prostych napisów.
 2. Wprowadzenie litery U , u ; rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej, dekodowanie. Kształtowanie sprawności manualnej. Ćwiczenia w czytaniu. Rozwój kreatywności.
 3. Blok zajęć o emocjach – zdziwienie.
 4. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych. „ Podróż”-zwierzęta Arktyki i Antarktydy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem globusa.
 5. Doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie.
 6. Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu- hartowanie.
 7. Doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń. „Jaki jest lód?”. „Łowienie lodu” – zabawa doskonaląca motorykę małą.
 8. Doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków.
 9. Doskonalenie umiejętności przewidywania; rozwijanie motoryki dużej;
 10. Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.
 11. Wprowadzenie liczby 8. Ćwiczenie percepcji wzrokowej, przeliczanie, utrwalenie aspektu porządkowego liczby. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. Wypełnianie konturu cyfry różnymi materiałami.
 12. „Dziesięć bałwanków” – zapoznanie z wierszem Wandy Chotomskiej.
 13. „Walczyk na ślizgawce”- utrwalenie piosenki, wspólne śpiewanie.
 14. Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Święto babci i dziadka.

Termin realizacji: 13 – 17.01.2020

 1. Dobre rady staruszka diplodoka” - opowieści przedszkolaków o swoich babciach i dziadkach – dlaczego są tak ważnymi dla nich osobami.
 2. ,,Jak mogę uczcić Dzień Babci i Dziadka?” – giełda pomysłów.
 3. Praca z wierszem W. Chotmoskiej ,, Wiersz dla babci” – zwrócenie uwagi, że prezenty nie muszą być materialne.
 4. Zdjęcia z babcią- powód do zagadnienia braku dziadków ( z powodu śmierci). Oswajanie trudnych tematów.
 5. Nauka piosenki ,,Śpiewa babcia, śpiewa dziadek”
 6. ,,Dobre maniery” – rozmowa o otrzymywaniu i dawaniu prezentów, używaniu zwrotów grzecznościowych”
 7. ,,Szacunek – trudne słowo” – próba zdefiniowania słowa na podstawie opowiadania U. Lewczuk ,,Krzysio uczy się szacunku do starszych ludzi” – zapoznanie z opowiadaniem.
 8. ,,Jak można pomagać osobom starszym” – giełda pomysłów.
 9. Przygotowania teatralno - wokalne do imprezy organizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadzia.
 10. Przygotowujemy podarki dla najukochanszych dziadków – czerpanie radości z robienia niespodzianek innym.
 11. Rysowanie szlaczków w liniaturze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 13. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Witamy Nowy Rok.

Termin realizacji: 02 – 10.01.2020

 1. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 2. Zapoznanie z opowiadaniem L. Krzemienieckiej „ O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze”
 3. Kształtowanie percepcji wzrokowej oraz umiejętności odzwierciedlania liczby za pomocą symboli.
 4. „Kalendarz” – porównywanie różnych rodzajów kalendarzy i informacji w nich związanych. Zabawa słuchowa – dzielenie na sylaby nazw miesięcy.
 5. Utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych. Czytanie globalne nazw pór roku. Zagadki słowne na podstawie tekstu Cztery Pory Roku A. Kuhn- Cichockiej.
 6. Doskonalenie umiejętności muzycznych – przypomnienie piosenki Cztery Pory Roku.
 7. Poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy.
 8. Zapoznanie z przysłowiami dotyczącymi miesięcy i ich znaczeniem, próba ich rozumienia.
 9. „ Nasz kalendarz” – przyporządkowywanie miesięcy do pór roku.
 10. Tydzień – zapoznanie z wierszem W. Chotomskiej. Czytanie globalne nazw dni tygodnia.
 11. Utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia.
 12. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
 13. Wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem.
 14. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu.
 15. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Świąteczne tradycje.

Termin realizacji: 16 – 20.12.2019

 1. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia.
 2. ,,Święta na dwóch kontynentach” – rozmowa na temat rozłąki podczas świąt na podstawie opowiadania Agnieszki Filipowskiej.
 3. ,,Do szopy, hej pasterze” – wysłuchanie kolędy. Rozmowa o jej treści. Wspólne śpiewanie. Oglądanie zdjęć szopek bożonarodzeniowych, porównywanie, odnajdywanie elementów wspólnych.
 4. ,, Dlaczego cicha noc?” – zagadka słuchowa. Wspólne śpiewanie kolędy.
 5. Szlaczki - doskonalenie sprawności manualnej , przygotowanie do pisania liter.
 6. ,,Co robimy w święta?” – burza mózgów. ,, Moje święta” – rozmowa z dziećmi na temat ich ulubionych sposobów spędzania Bożego Narodzenia. Utrwalenie nazewnictwa poszczególnych członków rodziny.
 7. ,,Świąteczne tradycje” – Grupowy quiz wiedzy.
 8. ,,Bon czy ton… savoir – vivre” Grzegorz Kasdepke – wysłuchanie fragmentów opowiadania G. Kasdepkego. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach.
 9. ,,Boże Narodzenie na świecie” – rozmowa na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie. Doskonalenie dostrzegania różnic i podobieństwo.
 10. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.
 11. 10.Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.