foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 23.04 - 26.04.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Powietrze wokół nas.

Termin realizacji: 23 – 26.04.2019

 1. Interpretuje treść utworu literackiego.
 2. Przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem. Ćwiczy prawidłowy oddech i długość wydechu.
 3. Poznaje urządzenia wykorzystujące powietrze.
 4. Kształtuje postawę proekologiczną.
 5. Rozumie konieczność chronienia drzew, wie, co powstaje z drewna
 6. Wie, że roślinność jest źródłem tlenu niezbędnego do oddychania.
 7. Przelicza w dostępnym zakresie i porównuje liczebność zbiorów
 8. Dokonuje pomiarów za pomocą sznurka/ papierowych pasków.
 9. Doskonali artykulację oraz sprawność grafomotoryczną.
 10. Doskonali umiejętności wokalne, pamięć i poczucie rytmu – nauka melodii i tekstu piosenki pt.”Co robi powietrze?”

Temat: Lany poniedziałek.

Termin realizacji: 15 – 19.04.2019

 1. Wykonuje proste zadania matematyczne na konkretach.
 2. Doskonali spostrzegawczość i sprawność grafomotoryczną.
 3. Poznaje tradycje wielkanocne i utwory literackie mówiące o wiośnie i symbolach świąt.
 4. Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych.
 5. Rozpoznaje za pomocą dotyku i węchu przedmioty związane z Wielkanocą.
 6. Poznaje staropolskie obyczaje ludowe. Rozumie konieczność przestrzegania zasad, m.in. dotyczących polewania wodą w lany poniedziałek.
 7. Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.
 8. Doskonali sprawność i koordynację ruchową.

Temat: Spotkania na łące.

Termin realizacji: 08 - 12.04.2019

 1. Obserwuje wiosenną przyrodę, dostrzega jej piękno.
 2. Poznaje oraz nazywa rośliny i zwierzęta łąkowe. Wyróżnia zwierzęta występujące w tekście. Odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu.
 3. Dostrzega rolę wybranych zwierząt w ekosystemie łąki.
 4. Rozumie konieczność szanowania roślin i zwierząt.
 5. Rozumie znaczenie powiedzenia „Kwiecień – plecień...”
 6. Przelicza elementy w zakresie 1- 6.
 7. Dopełnia do wybranej liczby, dodaje i odejmuje.
 8. Kreśli linie, mieszcząc się w wyznaczonym polu.
 9. Wykonuje prace plastyczną według instrukcji.
 10. Doskonali artykulację oraz sprawność ruchową.

Temat: Zwierzęta gospodarskie.

Termin realizacji: 01 – 05.04.2019

 1. Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode oraz domy w których mieszkają. Podaje cechy charakterystyczne omawianych zwierząt
 2. Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 3. Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania dotyczące treści wysłuchanego utworu literackiego.
 4. Łączy osobniki dorosłe i potomstwo w pary.
 5. Identyfikuje zwierzęta po wysłuchaniu wydawanych przez nie odgłosów.
 6. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
 7. Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia. Uczestniczy w przygotowaniu napoju mleczno – owocowego i go degustuje.
 8. Próbuje różnych przetworów mlecznych. Nazywa produkty mleczne.
 9. Precyzyjnie rysuje po śladzie.
 10. Doskonali sprawność ruchową.

Temat: Wiosenne sprzątanie.

Termin realizacji: 25 – 29.03.2019

 1. Dokonuje uogólnień pojęć: odkurzacz, szczotka, szufelka, trzepaczka, mop, wiadro.
 2. „Wielkie sprzątanie”- rozmowa na podstawie fragmentów wiersza Odkurzacz A. Frączek.
 3. Aktywnie uczestniczy w pracach porządkowych w sali.
 4. Wyjaśnia znaczenie porządku, czystości dla zdrowia.
 5. „Porządki w ogródku” - rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji ( rozpoznaje i nazywa narzędzia tj.: grabie, konewka, szpadel, motyka, wąż ogrodowy, taczki).
 6. Ćwiczenia spostrzegawczości – łączenie w pary narzędzi ogrodniczych z ich cieniami.
 7. Wiosenne puzzle – układanie obrazka z części. Opowiadanie o obrazku.
 8. Doskonalenie koordynacji i sprawności ruchowej.
 9. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.